Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tri Tôn, An Giang tuyển viên chức năm học 2019 – 2020

28/09/2019

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tri Tôn, An Giang tuyển viên chức năm học 2019 – 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 66 chỉ tiêu, trong đó:

– Cấp Mầm non: 44 chỉ tiêu

– Cấp Tiểu học: 18 chỉ tiêu

– Cấp THCS: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: Từ ngày 25/09 đến hết ngày 25/10/2019.

– Địa điểm: Tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang (số 12, Lê Triệu Khiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

*****Thông báo chi tiết như sau: 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tri Tôn, An Giang tuyển viên chức năm học 2019 - 2020

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tri Tôn, An Giang tuyển viên chức năm học 2019 - 2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tri Tôn, An Giang tuyển viên chức năm học 2019 - 2020

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tri Tôn, An Giang tuyển viên chức năm học 2019 - 2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tri Tôn, An Giang tuyển viên chức năm học 2019 - 2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tri Tôn, An Giang tuyển viên chức năm học 2019 - 2020 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tri Tôn, An Giang tuyển viên chức năm học 2019 - 2020

***Số lượng tuyển dụng cụ thể như sau (bấm vào xem ảnh cỡ lớn):

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tri Tôn, An Giang tuyển viên chức năm học 2019 - 2020

Nguồn tin: angiang.edu.vn