Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020

13/11/2019

Sở GD&ĐT Bến Tre vừa có văn bản thể hiện ý kiến thống nhất với kế hoạch tuyển dụng viên chức cấp tiểu học và THCS năm học 2019-2020 của các huyện, thành phố.

Cụ thể, huyện Mỏ Cày Nam tuyển dụng 26 viên chức cấp tiểu học và 3 viên chức cấp THCS. Huyện Mỏ Cày Bắc tuyển dụng 8 viên chức cấp tiểu học và 2 viên chức cấp THCS;

Huyện Giồng Trôm tuyển dụng 32 viên chức cấp tiểu học và 6 viên chức cấp THCS. Huyện Bình Đại tuyển dụng 18 viên chức cấp tiểu học. Thành phố Bến Tre tuyển dụng 4 viên chức cấp tiểu học và 11 viên chức cấp THCS;

Huyện Ba Tri tuyển dụng 36 viên chức cấp tiểu học và 8 viên chức cấp THCS. Huyện Thạnh Phú tuyển dụng 15 viên chức cấp tiểu học và 5 viên chức cấp THCS;

Huyện Châu Thành tuyển dụng 28 viên chức cấp tiểu học và 6 viên chức cấp THCS. Huyện Chợ Lách tuyển dụng 9 viên chức cấp tiểu học và 3 viên chức cấp THCS.

Sở GD&ĐT đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức và thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức đúng theo hướng dẫn số 1480/HD-SGD&ĐT của Sở GD&ĐT về tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT và báo cáo kết quả tuyển dụng về Sở GD&ĐT sau khi kết thúc tuyển dụng.

*** Chi tiết Thông báo như sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020

Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020

Nguồn tin: thanhpho.bentre.edu.vn