Cần Thơ

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2016
 2. Nguồn tin: Báo Đồng Nai ...
  location
  Date
  29/07/2016
 3. Căn cứ Thông báo số 88/TB-SYT ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ, về việc giao biên chế công chức, viên chức trong đơn ...
  location
  Date
  26/07/2016
 4. ...
  location
  Date
  14/07/2016
 5. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển người lao động làm viêc tại các đơn vị thuộc Trường, cụ thể như sau: 1. Khoa Khoa học Tự nhiên: * Bộ ...
  location
  Date
  26/06/2016
 6. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm thuộc Trường (tiền lương và các chế độ khác do T ...
  location
  Date
  26/06/2016
 7. Trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: 1. Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn 1.1. Bộ môn Ngữ văn: (01 giảng ...
  location
  Date
  26/06/2016
 8. ...
  location
  Date
  21/06/2016
 9. ...
  location
  Date
  14/06/2016
 10. ...
  location
  Date
  25/05/2016
 11. ...
  location
  Date
  25/05/2016
 12. Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển Nghiên cứu viên làm việc tại Bộ môn Công nghệ Sinh học Phân tử, Viện nghiên cứu và Phát triển Công ngh ...
  location
  Date
  23/05/2016
 13. Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam tại Cần Thơ là đơn vị quản lý nhà nước về hàng không dân dụng, trực thuộc Cảng vụ hàng không ...
  location
  Date
  23/05/2016
 14. Căn cứ Công văn số 981/SYT-TCCB ngày 22  tháng 04 năm 2016 của Sở Y tế Thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn thực hiện việc thông báo thu hút ...
  location
  Date
  18/05/2016
 15. ...
  location
  Date
  18/05/2016
 16. ...
  location
  Date
  04/05/2016
 17. ...
  location
  Date
  26/04/2016
 18. Bệnh viện Đa khoa huyện Thới Lai, Cần Thơ cần tuyển một số chức danh sau: * Nhu cầu tuyển dụng: 03 – Bác sĩ chuyên khoa 1 Gây mê: 01 – ...
  location
  Date
  19/04/2016
 19. ...
  location
  Date
  17/03/2016
 20. Bệnh viện Trường Đại học Y Dược  Cần Thơ cần tuyển 01 Điều dưỡng trung cấp làm việc tại Khoa Thăm dò chức năng, cụ thể như sau: *Yêu ...
  location
  Date
  18/02/2016
 21. ...
  location
  Date
  12/01/2016
 22. ...
  location
  Date
  03/01/2016
 23. ...
 24. ...
  location
  Date
  15/12/2015
 25. Bệnh viện Trường Đại học Y Dược  Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại các đơn vị trong Bệnh viện Trường, cụ thể như sau: 1. Phòn ...
  location
  Date
  09/12/2015
 26. Căn cứ Kế hoạch số 9551/KH-BNN-TCCB ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch xét tuyển công chức, Bộ thông báo ...
 27. ...
  location
  Date
  21/11/2015
 28. ...
  location
  Date
  21/11/2015
 29. ...
  location
  Date
  16/11/2015
 30. ...
  location
  Date
  09/11/2015