Đà Nẵng

 1. Trường Trung cấp nghề GTCC Đà Nẵng tuyển dụng kế toán trưởng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/07/2020
 2. Bệnh viện Tâm thần TP.Đà Nẵng tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/07/2020
 4. Số lượng cần tuyển: 10 người ...
  location
  Date
  16/07/2020
 5. UBND quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng tiếp nhận giáo viên ngoài thành phố năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  15/07/2020
 6. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2020
 7. Số lượng cần tuyển: 11 người ...
  location
  Date
  10/07/2020
 8. UBND huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/07/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2020
 11. Nhu cầu tuyển dụng: 18 người ...
  location
  Date
  22/06/2020
 12. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 13. Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính TP.Đà Nẵng xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/06/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 207 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/06/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 16. UBND quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng tiếp nhận viên chức đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức Đội kiểm tra quy tắc đô ...
  location
  Date
  29/05/2020
 17. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.Đà Nẵng tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2020
 18. UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/05/2020
 19. Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng xét tuyển viên chức tại Phòng Công chứng số 1 năm 2020 ...
  location
  Date
  21/05/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 149 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2020
 21. Số lượng tuyển dụng: 118 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 93 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/05/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2020
 24. Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2020
 25. Số lượng cần tuyển: 12 người ...
  location
  Date
  12/05/2020
 26. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng thông báo tiếp nhận giáo viên THPT ngoài thành phố năm 2020 ...
  location
  Date
  11/05/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/05/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2020
 29. Số lượng tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2020
 30. Số lượng cần tuyển: 12 người tại 02 vị trí ...
  location
  Date
  29/04/2020