Hà Nội

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2021
 2. BQL Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thông báo gia hạn nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/04/2021
 3. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng Nhân viên hành chính năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  28/04/2021
 4. Bộ Ngoại giao tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2021
 5. Báo Đấu thầu thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2021
 6. Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/04/2021
 7. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  24/04/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
 10. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng Bác sĩ chuyên khoa Mắt Tháng 5/2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/04/2021
 11. Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/04/2021
 13. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp nhận Giám định viên kỹ thuật hình sự năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2021
 14. Viện Công nghiệp thực phẩm tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau; ...
  location
  Date
  22/04/2021
 15. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 09 công chức ngạch chuyên viên ...
  location
  Date
  20/04/2021
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2021
 17. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng Giảng viên tháng 4/2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2021
 18. Chi cục Văn thư - Lưu trữ - Sở Nội vụ TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/04/2021
 19. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc tuyển dụng viên chức Đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2021
 21. Trường Đại học Mỏ – Địa chất gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/04/2021
 22. Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/04/2021
 23. Tạp chí Lao động và Công đoàn tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2021
 24. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng Chuyên viên Content Marketing tại Phòng Tuyển sinh năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2021
 25. Công đoàn Giáo dục Việt Nam - Tổng Liên đoàn Lao động tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2021
 26. Ban Quản lý các dự án Đường thủy thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1/2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2021
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2021
 28. Số lượng tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2021
 29. Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  03/04/2021
 30. Báo Lao Động thông báo tuyển dụng ...