Lâm Đồng

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2021
 2. UBND tỉnh Lâm Đồng xét tuyển công chức hành chính nhà nước năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/06/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 184 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 182 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/05/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 106 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/04/2021
 9. Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/04/2021
 10. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/03/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 148 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2020
 15. BQL rừng phòng hộ Tà Nung, Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/11/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 344 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2020
 18. Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt, Lâm Đồng tuyển dụng giảng viên năm học 2020 - 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/10/2020
 19. Trung tâm ứng dụng Kĩ thuật hạt nhân trong Công Nghiệp tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/10/2020
 20. Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2020
 21. Số lượng tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2020
 22. UBND huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng tuyển dụng công chức chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã thuộc huyện Đạ Huoai năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2020
 23. Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 25. Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm viêc tại Trung tâm năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2020
 26. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 47 người ...
 28. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
 29. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 30. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
2 / 41234