Lạng Sơn

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2016
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2016
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2016
 4. Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016. Cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2016
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2016
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2016
 7. Thực hiện Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng ...
  location
  Date
  16/08/2016
 8. Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 như sau: 1. CHỈ TIÊU, CƠ CẤU VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG Tuy ...
  location
  Date
  10/08/2016
 9. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng ...
  location
  Date
  04/07/2016
 10. Thực hiện Công văn số 535/SNV-CCVC ngày 02/6/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng kế hoạch, đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên ...
  location
  Date
  19/06/2016
 11. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã ...
  location
  Date
  17/06/2016
 12. Căn cứ Kế hoạch số 9551/KH-BNN-TCCB ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch xét tuyển công chức, Bộ thông báo ...
 13. Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 18/6/2012; Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hà ...
  location
  Date
  16/10/2015
 14. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng ...
  location
  Date
  06/10/2015
 15. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị ...
  location
  Date
  06/10/2015
 16. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức ...
  location
  Date
  02/10/2015
 17.        Căn cứ Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 29/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2015, Q ...
  location
  Date
  23/09/2015
 18. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng ...
  location
  Date
  18/09/2015
 19. Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ng ...
  location
  Date
  11/09/2015
 20. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông báo 208/TB-UBND ngà ...
  location
  Date
  09/09/2015
 21. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức về chức danh ...
  location
  Date
  03/09/2015
 22. Sở Tư pháp Lạng Sơn thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2015, cụ thể như sau: I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ...
  location
  Date
  02/09/2015
 23. Theo Kế hoạch số 54/KH-SYT ngày 24/8/2015 của Sở Y tế Lạng Sơn về việc Tuyển dụng viên chức năm 2015, Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn đăng ...
  location
  Date
  02/09/2015
 24. Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chứ ...
  location
  Date
  27/08/2015
 25. **Tệp đính kèm: Nhu cầu tuyển dụng ...
  location
  Date
  26/08/2015
 26. [slideshare id=48341342&doc=a-150519152905-lva1-app6891&type=d] ...
  location
  Date
  19/05/2015
 27. ...
  location
  Date
  06/05/2015
 28. [slideshare id=44296202&doc=a-150205022801-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  29/01/2015
 29. Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã ...
  location
  Date
  29/10/2014
 30. Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao và nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2014, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển dụng cô ...
  location
  Date
  05/09/2014
4 / 512345