Lạng Sơn

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2018
 2. Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  10/10/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2018
 4. Tổng số nhu cầu tuyển hợp đồng lao động là: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2018
 6. Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2018
 8. UBND huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2018 ...
  location
  Date
  09/07/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2018
 11. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Lạng Sơn tuyển dụng ...
  location
  Date
  11/04/2018
 12. Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 với nội dung như sau: ...
  location
  Date
  09/02/2018
 13. Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn tuyển dụng viên chức Ban Quản lý bảo trì đường bộ năm 2018 ...
  location
  Date
  06/02/2018
 14. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng bổ sung công chức làm nghiệp vụ Kế toán năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2017
 15. Nguồn tin: vienkiemsatlangson.gov.vn ...
  location
  Date
  23/11/2017
 16. UBND huyện Văn Lãng, Lạng Sơn thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: I. SỐ LƯỢNG, ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG 1. Đơn vị t ...
  location
  Date
  23/11/2017
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2017
 18. Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  02/10/2017
 19. Tổng số 240 chỉ tiêu, ...
  location
  Date
  07/09/2017
 20. Sở Tư Pháp tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  31/08/2017
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 22. Uỷ ban Nhân dân huyện Văn Quan thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  09/08/2017
 23. Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo nhu cầu tuyển dụng, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2017
 24. Sở Công Thương thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  04/08/2017
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  04/08/2017
 26. UBND huyện Cao Lộc thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2017
 27. UBND TP.Lạng Sơn thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  01/08/2017
 28. Uỷ ban nhân dân cấp xã có nhu cầu tuyển dụng: gồm 09 xã với nhu cầu tuyển dụng 09 công chức thuộc các vị trí, chức danh sau: ...
  location
  Date
  28/07/2017
 29. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2017
 30. UBND huyện Lộc Bình xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2017
4 / 512345