Nam Định

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 570 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2018
 4. UBND TP.Nam Định tuyển dụng giáo viên Tiểu học năm học 2018 – 2019 ...
  location
  Date
  05/10/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu Giáo viên ...
  location
  Date
  05/10/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2018
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/05/2018
 13. Nguồn tin: ndun.edu.vn ...
  location
  Date
  18/02/2018
 14. Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2017 cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2017
 15. Sở khoa học và Công nghệ Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  10/11/2017
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 18. Cần tuyển 83 chỉ tiêu vào làm việc tại 15 đơn vị trực thuộc Sở Nông Nghiệp và PTNT ...
  location
  Date
  19/09/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 20. Trường Cao đẳng nghề số 20/BQP cần tuyển nhân sự các ngành nghề, biên chế làm việc tại Nhà trường, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  03/05/2017
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2017
2 / 212