Thanh Hóa

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2022
 2. UBND huyện Mường Lát, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/06/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2022
 7. Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức trạm y tế năm 2022 ...
  location
  Date
  21/06/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/06/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/05/2022
 10. Cảng vụ hàng không miền Bắc – Cục HKVN tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 ...
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2022
 12. Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 14. Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  15/04/2022
 15. UBND huyện Đông Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  12/04/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2022
 18. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Nông Cống, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/03/2022
 20. UBND huyện Quảng Xương - Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  14/03/2022
 21. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  10/03/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/03/2022
 23. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau ...
  location
  Date
  10/03/2022
 24. Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau ...
  location
  Date
  02/03/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2022
 26. UBND huyện Hậu Lộc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2022
 27. Trung tâm DVNN huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/02/2022
 28. UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức TT Xúc tiến, đầu tư, thương mại và du lịch năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  15/02/2022
 29. Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  11/02/2022
 30. UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  11/02/2022