Thừa Thiên Huế

 1. TT Quản lý Khai thác hạ tầng Khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2020
 3. Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 ...
  location
  Date
  07/11/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 302 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2020
 5. Trường Cao đẳng Y tế Huế tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/09/2020
 6. Bệnh viện Mắt Huế tuyển dụng nhân sự năm 2020 như ...
  location
  Date
  31/08/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2020
 8. UBND huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Phong Điền năm 2020 như ...
  location
  Date
  25/08/2020
 9. UBND huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 11. Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung, Thừa Thiên Huế tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2020
 12. Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tuyển dụng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2020
 13. UBND huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2020
 14. Nhu cầu tuyển dụng: 200 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2020
 16. Báo Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/07/2020
 17. Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/07/2020
 18. Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng chuyên viên lập trình phần mềm năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2020
 20. UBND TP.Huế, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/06/2020
 21. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2020
 23. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/06/2020
 24. Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng chuyên viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/06/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 26. Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/05/2020
 28. Sở Công Thương Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến thương mại năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/05/2020
 29. Trung tâm Festival Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/05/2020
 30. Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch 799/KH-STTTT tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông mi ...
  location
  Date
  06/05/2020
3 / 71234567