*Paracel Islands: Quần đảo Hoàng Sa thuộc Huyện đào Hoàng sa, Đà Nẵng
*Spratly Islands: Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa
 1. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại UBND 1 số xã, cụ thể như sau: I. Số lượng, các chư ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Nghệ An Việt Nam
  Date
  01/08/2014
 2. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2014 số 764/KH-CCTY ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chi cục Thú y. Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh thôn ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Date
  01/08/2014
 3. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 296/UBND-VP8 ngày 30/7/2014 về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên năm học 20 ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Nam Định Việt Nam
  Date
  01/08/2014
 4. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ Luật Cán bộ công chức năm 2008; Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Cán bộ cô ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai Việt Nam
  Date
  01/08/2014
 5. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Thực hiện Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Đề án thí điểm thi tuyển vị trí ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Đồng Tháp Việt Nam
  Date
  01/08/2014
 6. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện Xuân Lộc nă ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai Việt Nam
  Date
  01/08/2014
 7. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 21/7/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn về việc tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Ninh Sơn năm ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận Việt Nam
  Date
  01/08/2014
 8. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  1. Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg, ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ c ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Lạng Sơn Việt Nam
  Date
  31/07/2014
 9. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Phòng Tài nguyên Môi trường thuộc UBND quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức cụ thể như sau: 1. Thông tin cơ quan: - Phòng Tài nguyên v ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Date
  31/07/2014
 10. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Lào Cai Việt Nam
  Date
  30/07/2014
 11. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã đợt ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Lào Cai Việt Nam
  Date
  30/07/2014
 12. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Ủy ban nhân dân quận 4 có nhu cầu tuyển dụng nhân sự, cụ thể như sau: 1. Tiêu chuẩn ứng với các chức danh cần tuyển: ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Date
  30/07/2014
 13. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ, công ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Bà Rịa – Vũng Tàu Việt Nam
  Date
  30/07/2014
 14. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Cà Mau Việt Nam
  Date
  29/07/2014
 15. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển dụng viên chức năm 2014, Trường Đại học Mỏ – Địa chất thông báo đến các đơn vị trong trường ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội Việt Nam
  Date
  29/07/2014