*Paracel Islands: Quần đảo Hoàng Sa thuộc Huyện đào Hoàng sa, Đà Nẵng
*Spratly Islands: Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa
 1. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu sử dụng cán bộ phục vụ cho việc tổ chức hoạt động năm 2014 và những năm tiếp theo, Ban giám đốc ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Date
  02/10/2014
 2. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Sở Y tế Hà Giang thông báo tuyển dụng Viên chức sự nghiệp Y tế năm 2014 cụ thể như sau: ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Giang Hà Giang, Việt Nam
  Date
  02/10/2014
 3. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 41/2012/NĐ ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình Việt Nam
  Date
  02/10/2014
 4. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Ngày 30/9/2014, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Bạch Thông năm 2014 ban hành Kế hoạch tuyển dụng, cụ thể như sau: 1. Về đối ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Bắc Kạn Việt Nam
  Date
  02/10/2014
 5. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Chương trình “Giám phát khí thải nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Liên hệ để biết chi tiết
  Date
  01/10/2014
 6. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Ngày 25/9/2014, Bộ Công Thương đã có Thông báo số 333/TB-BCT (Thông báo lần 2) về việc Thi tuyển Giám đốc Trung tâm Thông tin công nghiệp và thươ ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội Việt Nam
  Date
  01/10/2014
 7. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  UBND TP Thái Nguyên thông báo tuyển dụng công chức xã , phường 2014 cụ thể như sau: ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên Thái Nguyên, Việt Nam
  Date
  01/10/2014
 8. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Thực hiện Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 26/8/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức theo chính sách thu h ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị Việt Nam
  Date
  01/10/2014
 9. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc năm 2014, cụ thể như sau: I. Các ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị Việt Nam
  Date
  01/10/2014
 10. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Tạp chí Trí thức và Phát triển tuyển dụng phóng viên, biên tập viên thuộc Ban phóng viên - truyền thông MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Xây dựng và thực ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội Việt Nam
  Date
  01/10/2014
 11. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  UBND tỉnh Phú Yên vừa phê duyệt kế hoạch tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi theo Đề án t ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Phú Yên Việt Nam
  Date
  01/10/2014
 12. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  UBND TP Hải Phòng thông báo điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức ( bổ sung lần 3) cụ thể như sau: ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hai Phòng Hải Phòng, Việt Nam
  Date
  01/10/2014
 13. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  UBND quận Hải An, Hải Phòng Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2014 cụ thể như sau: UBND quận Hải An, Hải Phòng T ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hai Phòng Hải Phòng, Việt Nam
  Date
  01/10/2014
 14. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Sở GD&ĐT An Giang thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục đợt 2 năm học 2014 – 2015. Số lượng tuyển dụng gồm 15 chỉ tiêu giáo v ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: An Giang Việt Nam
  Date
  01/10/2014
 15. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Ngày 23/9/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1897/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2014. Theo đó, tổng chỉ tiêu tu ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Thừa Thiên Huế Việt Nam
  Date
  29/09/2014