1. Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/07/2020
 2. Số lượng cần tuyển dụng: 82 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/07/2020
 3. Số lượng cần tuyển: 11 người ...
  location
  Date
  10/07/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/07/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 226 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/07/2020
 6. Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/07/2020
 7. Sở Tài chính Nghệ An tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020 về công tác tại Trung tâm Hỗ trợ tư vấn tài chính cho các đơn vị sự nghiệp thu ...
  location
  Date
  10/07/2020
 8. Khoa Y – Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng như sau: 1. Chuyên viên phòng đào tạo a) Số lượng: 02 b) Mô tả công việc: & ...
  location
  Date
  09/07/2020
 9. Báo Người lao động tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/07/2020
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2020
 12. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng kỹ thuật viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/07/2020
 13. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng chuyên viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/07/2020
 14. Trường Đại học Y tế công cộng tuyển dụng giảng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/07/2020
 15. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang thông báo về việc tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2020, như sau: ...
  location
  Date
  09/07/2020
 16. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - ĐHQGHN tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/07/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2020
 18. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I tuyển dụng viên chức công tác tại phòng Khoa học, Hợp tác Quốc tế và Đào tạo năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/07/2020
 19. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/07/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 638 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2020
 21. UBND TP.Uông Bí xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2020
 23. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP.Biên Hòa, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 194 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2020
 25. Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2020
 27. Sở Xây dựng Đắk Lắk thi tuyển thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Giám đốc trung tâm Kiểm định xây dựng cụ t ...
  location
  Date
  08/07/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2020
 29. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2020
 30. UBND huyện Cư Jút, Đắk Nông tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2020