1. Trường Tiểu học Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020 – 2021 ...
  location
  Date
  04/08/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2020
 6. Nhu cầu tuyển dụng: 200 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2020
 7. Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị - Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2020
 9. Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNN tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2020
 10. Trường THCS Gò Xoài, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020 – 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2020
 12. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2020
 14. Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2020
 15. Số lượng tuyển dụng: 664 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2020
 16. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/08/2020
 17. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng 06 viên chức với 04 vị trí việc làm như sau: ...
  location
  Date
  03/08/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2020
 20. UBND tỉnh Gia Lai bổ sung chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2020
 21. Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 238 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu bác sĩ ...
  location
  Date
  01/08/2020
 24. Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường như sau: ...
  location
  Date
  31/07/2020
 25. Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/07/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/07/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/07/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 46 người ...
  location
  Date
  31/07/2020
 29. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/07/2020
 30. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  31/07/2020