Trang chủ

 1. Số lượng tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2019
 2. Số lượng tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2019
 4. UBND huyện Phú Quốc, Kiên Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  19/10/2019
 5. Số lượng tuyển dụng: 47 viên chức ...
  location
  Date
  19/10/2019
 6. Số lượng cần tuyển: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2019
 7. Số lượng tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2019
 8. Số lượng tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 113 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2019
 11. Thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 12. BQL Khu Kinh tế tỉnh Đồng Tháp thông báo tiếp nhận công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  18/10/2019
 13. Phân hiệu Trường Nghiệp vụ Kho bạc tại TP.HCM tuyển dụng lao động năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  18/10/2019
 14. Số lượng tuyển dụng: 190 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2019
 15. Số lượng tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2019
 16. Số lượng tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 112 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2019
 18. Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  18/10/2019
 19. Số lượng tuyển dụng: 112 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ ti ...
  location
  Date
  17/10/2019
 21. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2019

Ngân hàng tuyển dụng

Ngân hàng VietinBank tuyển dụng cán bộ trụ sở chính đợt 2 năm 2019

VietinBank hiện có 155 chi nhánh trong nước, 2 chi nhánh tại Đức và 1 Ngân hàng con tại Lào. Với mạng lưới rộng khắp, VietinBank đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cán bộ chủ chốt tại các địa phương là một trọng tâm trong chiến lược phát triển nhân sự. VietinBank triển […]

16/10/2019

BacA Bank tuyển dụng Giám Đốc Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh Và Thúc Đẩy Bán – [BAC A BANK – Khối Ngân hàng Bán Lẻ] , cụ thể như sau:

20/10/2019

BacA Bank tuyển dụng Chuyên viên kiều hối – [BAC A BANK – Khối Ngân hàng Bán lẻ] , cụ thể như sau:

20/10/2019

Ngân hàng Seabank tuyển dụng 2019

Ngân hàng SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc Dịch vụ khách hàng – KV HCM , chi tiết như sau:

20/10/2019

Ngân hàng Seabank tuyển dụng 2019

Ngân hàng SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Giao dịch viên – Hồ Chí Minh/Vũng Tàu , chi tiết như sau:

20/10/2019

Ngân hàng Seabank tuyển dụng 2019

Ngân hàng SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng – KV Hà Nội , chi tiết như sau:

20/10/2019

Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí GIÁM ĐỐC KINH DOANH – KHỐI BÁN TRỰC TIẾP (KHU VỰC QUẢNG NAM) cụ thể như sau:

20/10/2019

Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG cụ thể như sau:

20/10/2019

Ngân hàng TPbank tuyển dụng 2019

Nhằm kiện toàn bộ máy, Ngân hàng TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí GIÁM ĐỐC KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP cụ thể như sau:

20/10/2019

Ngân hàng acb bank tuyển dụng năm 2019

Ngân hàng ACB hiện đang tuyển dụng vị trí HO – Giám đốc phát triển khách hàng theo phân khúc , cụ thể như sau:   

20/10/2019

Ngân hàng acb bank tuyển dụng năm 2019

Ngân hàng ACB hiện đang tuyển dụng vị trí HO – Giám đốc Kiểm soát Tuân thủ , cụ thể như sau:   

20/10/2019