1. Trung tâm Kiểm định địa chất, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  26/03/2019
 2. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 11 ...
  location
  Date
  26/03/2019
 3. Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  26/03/2019
 4. Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo gia hạn nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  26/03/2019
 5. Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  26/03/2019
 6. Trung tâm Kiểm định KTAT Khu vực III thông báo tuyển dụng lao động theo vị trí công việc như sau: ...
  location
  Date
  26/03/2019
 7. UBND tỉnh Hậu Giang tuyển dụng Phó Giám đốc Sở Công thương ...
  location
  Date
  26/03/2019
 8. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng;: 383 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/03/2019
 9. UBND thành phố Sông Công, Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  26/03/2019
 10. Trường Cao đẳng nghề Xây dựng tuyển dụng giáo viên, nhân viên năm 2019 ...
  location
  Date
  26/03/2019
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 266 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/03/2019
 13. UBND thị xã Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  26/03/2019
 14. Bệnh viện Quận 4, TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  25/03/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2019
 17. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng các vị trí sau: ...
  location
  Date
  25/03/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 219 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2019
 19. Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  25/03/2019
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 162 ...
  location
  Date
  25/03/2019
 21. Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo tuyển dụng nhân viên kĩ thuật phòng máy: ...
  location
  Date
  25/03/2019

Ngân hàng tuyển dụng

Ngân hàng Hdbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng HDBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Liên kết đối tác, cụ thể như sau:

26/03/2019

Ngân hàng Hdbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng HDBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Kiểm thử phần mềm, cụ thể như sau:

26/03/2019

Ngân hàng Hdbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng HDBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

26/03/2019

Ngân hàng Hdbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng HDBank thông báo tuyển dụng Trợ lý Quan hệ khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

26/03/2019

Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng BI/Data/Reporting Teamlead (System Analyst/Dev), cụ thể như sau:

26/03/2019

Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên dự án “Hệ thống Quản trị Rủi ro hoạt động”, cụ thể như sau:

26/03/2019

Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên phân tích kinh doanh cao cấp – Hà Nội, cụ thể như sau:

26/03/2019

Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản trị rủi ro hoạt động phụ trách báo cáo và khối Tài chính, cụ thể như sau:

26/03/2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng Techcombank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Quản trị hiệu quả kinh doanh, Khối Dịch vụ ngân hàng và tài chính cá nhân, cụ thể như sau:    

26/03/2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng Techcombank hiện đang tuyển dụng Giám đốc Quản lý hiệu quả kênh bán và lực lượng bán, Khối Khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:    

26/03/2019