1. ** Tệp đính kèm: Kế hoạch tuyển dụng ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  08/10/2015
 2. UBND huyện Thuận Châu, Sơn La  thông báo tuyển dụng Công chức cấp xã 2015, cụ thể như sau: 1. Tổng số chỉ tiêu công chức cấp xã cần tuyển: ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  08/10/2015
 3. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  07/10/2015
 4. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  07/10/2015
 5. ** Tệp đính kèm: Nhu cầu tuyển dụng ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  07/10/2015
 6. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  07/10/2015
 7. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  06/10/2015
 8. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  06/10/2015
 9. Nhu cầu tuyển dụng(Bấm vào hình để xem cỡ lớn):   ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  06/10/2015
 10. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  06/10/2015
 11. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  06/10/2015
 12. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  06/10/2015
 13. Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Kế hoạch số 3648/KH-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Giồn ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  06/10/2015
 14. Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  06/10/2015
 15. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  05/10/2015
 16. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  05/10/2015
 17. Phòng Nội vụ thành phố Hội An vừa thông báo tuyển nhân viên hợp đồng lao động làm việc tại Phòng Nội vụ. Chỉ tiêu tuyển dụng ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  05/10/2015
 18. Bệnh viện Đại học Y Dược (UMC) trực thuộc Đại học Y dược Tp. HCM là Bệnh viện công lập hạng I. Bệnh viện đang mở rộng về quy mô và ph ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  05/10/2015
 19. Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Ba (Khu 11 – TT Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ) với quy mô 180 giường bệnh nội trú theo chỉ tiêu pháp lện ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  05/10/2015
 20. Trung tâm Nghiên cứu Tìm kiếm Thăm dò & Khai thác Dầu khí – Viện Dầu khí Việt Nam, có nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc tại Trung ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  05/10/2015
 21. Thực hiện Công văn số 1247/UBND-VX1 ngày 27/3/2015 của UBND tỉnh về việc xét tuyển viên chức ngành Y tế 2015, thời gian qua, Sở Y tế Hà Tĩnh đã ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  05/10/2015
 22. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở Tp.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu đợt 2 năm 2015, cụ thể như sau: 1.    ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  03/10/2015
 23. Trường Cao đẳng Công Thương Tp.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng giảng viên ngành dệt. 1/ Yêu cầu: – Tốt nghiệp Đại học chính quy ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  03/10/2015
 24. Trung tâm Nghiên cứu triển khai-Khu Công nghệ cao thành phô Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015, cụ thể như sau: * Vị trí tuyển ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  03/10/2015
 25. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  02/10/2015
 26. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  02/10/2015
 27. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  02/10/2015
 28. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  02/10/2015