1. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2020
 2. Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo xét tuyển ...
  location
  Date
  04/07/2020
 3. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/07/2020
 4. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/07/2020
 5. Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/07/2020
 6. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước tổ chức tuyển dụng viên chức hạng III năm 2020. Cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 7. Trung tâm GDNN-GDTX Quận 5, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020 – 2021 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 8. Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 9. Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo cần tuyển 4 viên chức cho Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
 11. Đài Phát thanh & Truyền hình Ninh Bình tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 12. Số lượng tuyển dụng: 146 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/07/2020
 13. Tổng số tuyển dụng: 1.471 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/07/2020
 14. UBND TX.Cai Lậy, Tiền Giang tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 15. Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 16. UBND huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 17. UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 18. Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng chuyên viên lập trình phần mềm năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 19. UBND tỉnh Bình Dương thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 21. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 11, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 22. Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/07/2020
 23. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên thi tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/07/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/07/2020
 25. Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/07/2020
 26. Học viện Chính trị khu vực IV, TP Cần Thơ thông báo tuyển dụng 07 giảng viên, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  02/07/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/07/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/07/2020
 29. Tổng LĐLĐ Việt Nam thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/07/2020
 30. UBND TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020