Tin nổi bật

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 138 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2020
 3. UBND huyện Bạch Thông, Bắc Kạn thông báo tiếp nhận công chức, viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2020
 8. BQL dự án huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/11/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2020
 12. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/11/2020
 13. Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển chọn Hòa giải viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/11/2020
 14. Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định tuyển chọn Hòa giả viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/11/2020
 15. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/11/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 180 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2020
 18. Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/11/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 GV mầm non ...
  location
  Date
  24/11/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2020
 21. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2020
 22. Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng Hòa giải viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2020
 24. Trường Đại học Y tế Công cộng tuyển dụng chuyên viên Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2020
 25. UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2020
 28. Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc - Sở quy hoạch Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/11/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/11/2020