1. Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2020
 2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/04/2020
 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trực thuộc Sở Kế ho ...
  location
  Date
  06/04/2020
 5. UBND tỉnh Quảng Bình tạm dừng thu Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/04/2020
 7. Thành ủy Việt Trì. Phú Thọ thông báo thi tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/04/2020
 8. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/04/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
 11. Số lượng tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2020
 12. Số lượng cần tuyển: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2020
 13. UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tạm dừng nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2020
 15. số lượng tuyển dụng: 123 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2020
 16. Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh thi tuyển PGĐ Trung tâm Giám định Y khoa, Phó Chi cụ Trưởng Chi cục Dân số KHHGĐ như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2020
 17. Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh thi tuyển chức danh GĐ Trung tâm Y tế TP.Móng Cái năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  03/04/2020
 18. UBND huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa xét tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2020
 20. UBND tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2020