Trang chủ

 1. Số lượng tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2019
 2. Bệnh Viện Quân Dân Y Thành Phố Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2019
 3. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2019
 5. Số lượng tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2019
 6. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2019
 7. Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển dụng lao động năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  07/12/2019
 8. Ban quản lý dự án ĐTXD quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2019
 9. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2019
 10. Bệnh viện đa khoa Đô Lương, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2019
 11. Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng lao động năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2019
 12. Số lượng tuyển dụng: 211 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2019
 13. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2019
 14. Trường Tiểu học Qui Đức, Bình Chánh, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/12/2019
 15. Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  06/12/2019
 16. Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình - VOV tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  05/12/2019
 17. Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2019 (Đợt 3) như sau: ...
  location
  Date
  05/12/2019
 18. Trường Mầm non Quỳnh Hương 2, Bình Chánh, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2019 - 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/12/2019
 19. Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển giảng viên năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  05/12/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2019

Ngân hàng tuyển dụng

Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Dịch vụ Khách hàng (Call Center) – Khối Dịch vụ Ngân hàng số cụ thể như sau:

07/12/2019

Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Tổng hợp – Phòng Định giá tài sản – Hội sở cụ thể như sau:

07/12/2019

Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên , cụ thể như sau:

07/12/2019

Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Pháp chế và Giám sát tuân thủ , cụ thể như sau:

07/12/2019

Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hành chính tổng hợp , cụ thể như sau:

07/12/2019

Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng , cụ thể như sau:

07/12/2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản lý khách hàng Ưu tiên – Thanh Hóa , chi tiết như sau:  

07/12/2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên – Nha Trang (Khánh Hòa) , chi tiết như sau:  

07/12/2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Kiểm soát viên , chi tiết như sau:  

07/12/2019

Ngân hàng Pvcombank tuyển dụng 2019

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Ngân hàng PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ – Phòng Quản lý chiến lược công nghệ – Khối CNTT , cụ thể như sau:

07/12/2019