1. Bệnh viện quận Tân Bình tuyển dụng nhân sự tháng 9/2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/09/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2020
 3. Tổng số chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2020 là 107 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 226 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2020
 6. Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/09/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2020
 8. UBND TP.Long Khánh, Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/09/2020
 9. UBND huyện An Biên, Kiên Giang tuyển dụng công chức xã năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  23/09/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 179 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2020
 11. Sở Ngoại vụ TP.Hà Nội tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/09/2020
 12. UBND TP. Pleiku, Gia Lai thi tuyển giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/09/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2020
 14. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/09/2020
 15. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/09/2020
 16. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2020
 18. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 19. Sở Tư pháp TP.Hà Nội thi tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 21. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Phước xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 23. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 24. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 136 người. ...
  location
  Date
  22/09/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng công chức UBCKNN năm 2020: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 27. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển là 54 người ...
  location
  Date
  22/09/2020
 28. Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 30. Trung tâm Y tế huyện Bác Ái, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/09/2020