1. Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy, Tiền Giang tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/06/2020
 2. Trung tâm Dịch vụ du lịch và Quản lý di tích lịch sử Đồ Sơn, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/06/2020
 3. Khoa Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng chuyên viên các phòng ban năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/06/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 10 người ...
  location
  Date
  06/06/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2020
 6. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2020
 7. Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/06/2020
 8. Bệnh Viện Nhi Đồng TP.HCM tuyển dụng quý 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/06/2020
 9. UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/06/2020
 10. UBND tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng đặc cách giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/06/2020
 11. Ban Tôn giáo Chính phủ bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/06/2020
 12. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2020
 13. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2020
 14. Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng chuyên viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/06/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 người ...
  location
  Date
  05/06/2020
 16. Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 cho Ban Hợp tác quốc tế, như sau: ...
  location
  Date
  04/06/2020
 17. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 21. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hải An, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/06/2020
 22. UBND TP.Đông Hà, Quảng Trị xét tuyển viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp như sau: ...
  location
  Date
  04/06/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 28 người ...
  location
  Date
  04/06/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 25. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng nhân viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/06/2020
 26. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức loại D năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/06/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 28. UBND huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp nhận phiếu dự thi kỳ xét tuyển viên chức giáo dục năm học 2019-2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/06/2020
 29. Số lượng cần tuyển: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 30. Truyền thông CAND tuyển dụng biên tập viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/06/2020