*Paracel Islands: Quần đảo Hoàng Sa thuộc Huyện đào Hoàng sa, Đà Nẵng
*Spratly Islands: Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa
 1. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Tiểu dự án Viện Khoa học xét xử, Toà án nhân dân tối cao, thuộc Dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội Việt Nam
  Date
  23/09/2014
 2. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Thực hiện Công văn số 1191/BTP-TCCB ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 201 ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: tp. Buôn Ma Thuột Đắk Lắk, Việt Nam
  Date
  23/09/2014
 3. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang Việt Nam
  Date
  23/09/2014
 4. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo về việc tuyển dụng công chức (đợt 2) năm 2014 như sau: 1. Điều kiện đăng ký dự ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Bà Rịa – Vũng Tàu Việt Nam
  Date
  22/09/2014
 5. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang Việt Nam
  Date
  21/09/2014
 6. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ vào Thông báo số 296/TB-TTKNKN ngày 07/8/2014 của Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư về việc Tuyển dụng viên chức; Do người dự tuyển ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: tp. Bến Tre tỉnh Bến Tre, Việt Nam
  Date
  21/09/2014
 7. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi thông báo xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014, cụ thể như sau: I. Chỉ tiêu tuyển dụng 1 ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi Việt Nam
  Date
  21/09/2014
 8. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thực hiện Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội Việt Nam
  Date
  19/09/2014
 9. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Trường Đại học Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2014 cụ thể như sau: 1. Trình độ thạc sĩ: 10 người - Tổ chức và Quản lý vận tải ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hai Phòng Hải Phòng, Việt Nam
  Date
  19/09/2014
 10. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về sử dụng, tuyển dụng và quản lý viên chứ ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Đắk Lắk Việt Nam
  Date
  19/09/2014
 11. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng Việt Nam
  Date
  18/09/2014
 12. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau thông báo tuyển dụng 13 công chức cho cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau với các điều kiện và chức dan ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Cà Mau Việt Nam
  Date
  18/09/2014
 13. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Trường Trung cấp Đại Việt Thành Phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng giáo viên cơ hữu và cán bộ quản lý cho các ngành sau:       ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Date
  18/09/2014
 14. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước thông báo xét tuyển viên chức năm 2014 cụ thể như s ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Liên hệ để biết chi tiết
  Date
  18/09/2014
 15. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Tuyển dụng viên chức năm 2014 cho Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, Trung tâm Tài nguyên thực vật, Viện Di truyền nông nghiệp và ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Liên hệ để biết chi tiết
  Date
  17/09/2014