*Paracel Islands: Quần đảo Hoàng Sa thuộc Huyện đào Hoàng sa, Đà Nẵng
*Spratly Islands: Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa
 1. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  *Tệp đính kèm: Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Ha Noi City Hà Nội, Việt Nam
  Date
  23/04/2014
 2. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi Việt Nam
  Date
  22/04/2014
 3. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ Công văn số 868/SNV-CCVC ngày 14/4/2014 của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng về việc thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2013 ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng Việt Nam
  Date
  21/04/2014
 4. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2014, Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên thông báo xét tuyển dụng công chức cấp xã đối ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam Việt Nam
  Date
  21/04/2014
 5. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa cần tuyển dụng viên chức cho các vị trí công tác sau: -    Nhạc sỹ:                ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Khánh Hoà Việt Nam
  Date
  21/04/2014
 6. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ thông báo số 904-TB/BTCTU, ngày 23/01/2011 của Ban Tổ chức Thành ủy TP.Hồ Chí Minh về việc giao biên chế cán bộ chuyên trách công tác Đả ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh Việt Nam
  Date
  21/04/2014
 7. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Uỷ ban nhân dân thành phố Việt Trì thông báo tuyển viên chức kế toán trường học năm 2014 như sau:             1. Cơ cấu và số lượng c ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Việt Trì Phú Thọ, Việt Nam
  Date
  21/04/2014
 8. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Uỷ ban nhân dân thành phố Việt Trì thông báo tuyển viên chức giáo viên tiểu học năm 2014 như sau:           1. Cơ cấu và số lượng viên c ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Việt Trì Phú Thọ, Việt Nam
  Date
  21/04/2014
 9. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Uỷ ban nhân dân thành phố Việt Trì thông báo tuyển giáo viên mầm non năm 2014 như sau: ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Việt Trì Phú Thọ, Việt Nam
  Date
  21/04/2014
 10. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Thực hiện Kế hoạch số 294/KH-CTHA-TCCB ngày 24/3/2014 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa về việc tuyển dụng công chức Thi hành án dân s ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Khánh Hoà Việt Nam
  Date
  17/04/2014
 11. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Trường Cao đẳng Hải Dương thông báo tuyển dụng viên chức như sau: 1. Chỉ tiêu, cơ cấu ngành nghề cần tuyển a. Giảng viên ngành sư phạm: ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: tp. Hải Dương Hải Dương, Việt Nam
  Date
  17/04/2014
 12. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế – Xã hội Đà Nẵng có nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 với yêu cầu như sau: 1. Yêu cầ ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng Việt Nam
  Date
  16/04/2014
 13. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn phòng UBND tỉnh năm 2014 thông báo về việc xét tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng UBND tỉn ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình Việt Nam
  Date
  15/04/2014
 14. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Tạp chí Tài chính vừa công bố kế hoạch tuyển dụng viên chức trong năm 2014. Dự kiến, Tạp chí Tài chính tuyển dụng 02 chỉ tiêu ngạch ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Ha Noi City Hà Nội, Việt Nam
  Date
  15/04/2014
 15. Hợp đồng ngắn hạn
  Hợp đồng ngắn hạn
  Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 được phê duyệt theo Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 5/5/2010 của T ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Ha Noi City Hà Nội, Việt Nam
  Date
  13/04/2014