Tin nổi bật

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 323 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2020
 2. UBND huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  25/09/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 203 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2020
 4. Cục Thông tin cơ sở, Bộ TT-TT tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/09/2020
 5. Sở Khoa học và Công nghệ TP.Hà Nội tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/09/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng là 26 người ...
  location
  Date
  25/09/2020
 7. VP các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/09/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng : 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2020
 9. Sở Tư pháp thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, như sau: ...
  location
  Date
  25/09/2020
 10. Thanh Tra TP.Hà Nội tuyển dụng công chức năm 2020 ...
  location
  Date
  24/09/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng : 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2020
 12. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2020
 14. Bệnh viện Tâm thần Long An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  24/09/2020
 15. Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/09/2020
 16. Bệnh viện quận Tân Bình tuyển dụng nhân sự tháng 9/2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/09/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2020
 18. Tổng số chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2020 là 107 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 226 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2020
 21. Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/09/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2020
 23. UBND TP.Long Khánh, Đồng Nai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/09/2020
 24. UBND huyện An Biên, Kiên Giang tuyển dụng công chức xã năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  23/09/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 179 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2020
 26. Sở Ngoại vụ TP.Hà Nội tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/09/2020
 27. UBND TP. Pleiku, Gia Lai thi tuyển giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/09/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2020
 29. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/09/2020
 30. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/09/2020