Trang chủ

 1. Sở Tài chính tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính trực thuộc Sở Tài chính năm 2018 ...
  location
  Date
  18/12/2018
 2. Bệnh viện K tuyển dụng viên chức tham gia dự án 585 ...
  location
  Date
  18/12/2018
 3. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2018
 4. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng tháng 12/2018 như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2018
 5. Bệnh viện Nhân dân 115, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng lao động ...
  location
  Date
  17/12/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/12/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/12/2018
 8. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Long An tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  14/12/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/12/2018
 10. UBND TP.Điện Biên Phủ, Điện Biên tuyển dụng giáo viên năm học 2018 - 2019 ...
  location
  Date
  14/12/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/12/2018
 12. Ban QLDA - ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2018
 13. Tổng chỉ tiêu cần tuyển dụng: 147 viên chức ...
  location
  Date
  14/12/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/12/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/12/2018
 16. Học viện Chính sách và Phát triển thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng/viện/khoa một số đơn vị thuộc Học viện, cụ thể như sa ...
  location
  Date
  13/12/2018
 17. UBND huyện Thanh Hà, Hải Dương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2018
 18. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2018
 19. Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên tiếng Lào như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2018
 20. Trung tâm Đào tạo Quốc tế - CIE, Đại học Khoa học xã hội & nhân văn TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  12/12/2018

Ngân hàng tuyển dụng

2016-acb-bank-tuyen-dung2

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí IT Business Operations Manager, cụ thể như sau:   

18/12/2018

2016-acb-bank-tuyen-dung2

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Quản lý ứng dụng e-Banking, cụ thể như sau:   

18/12/2018

2016-acb-bank-tuyen-dung2

ACB hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý Trung tâm dữ liệu, cụ thể như sau:   

18/12/2018

ocean bank tuyển dụng

Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2018, hiện nay ngân hàng Ocean Bank  tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau: 

18/12/2018

ocean bank tuyển dụng

Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2018, hiện nay ngân hàng Ocean Bank  tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng bán lẻ, cụ thể như sau: 

18/12/2018

ocean bank tuyển dụng

Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2018, hiện nay ngân hàng Ocean Bank  tuyển dụng Chuyên viên kinh doanh khách hàng doanh nghiệp trên toàn hệ thống, cụ thể như sau: 

18/12/2018

ocean bank tuyển dụng

Nhằm kiện toàn nhân sự năm 2018, hiện nay ngân hàng Ocean Bank  tuyển dụng Trưởng phòng tín dụng doanh nghiệp, cụ thể như sau: 

18/12/2018

2016-tpbank-tuyen-dung1

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm, cụ thể như sau:

17/12/2018

2016-tpbank-tuyen-dung1

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên chính phát triển kinh doanh Ebank, cụ thể như sau:

17/12/2018

2016-tpbank-tuyen-dung1

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Cộng tác viên kiểm soát tuân thủ, cụ thể như sau:

17/12/2018