1. Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 3, Bình Chánh, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020 - 2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2020
 2. Số lượng tuyển dụng: 181 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/08/2020
 3. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2020
 4. Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 2, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 103 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/08/2020
 6. Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/08/2020
 8. Bệnh viện Quận 11, TP.HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/08/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/08/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/08/2020
 12. Số lượng tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2020
 13. Số chỉ tiêu cần tuyển: 17 người ...
  location
  Date
  06/08/2020
 14. Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 452 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2020
 16. UBND huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội tuyển dụng công chức Chỉ huy Trưởng quân sự cấp xã thuộc huyện Thanh Oai năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2020
 17. UBND huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2020
 20. Trường Tiểu học Phong Phú, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020 – 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2020
 21. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai tuyển dụng lao động đợt II năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2020
 23. Trung tâm Y tế huyện Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2020
 24. UBND huyện Đoan Hùng, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/08/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/08/2020
 28. Trường Tiểu học Tân Túc 2, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020 - 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 giáo viên ...
  location
  Date
  05/08/2020
 30. Số lượng cần tuyển dụng: 46 người ...
  location
  Date
  05/08/2020