1. Nguồn tin: vieclamhatinh.vn ...
  location
  Date
  20/02/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 372 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2019
 3. Trung tâm Ngoại ngữ, Đại học KHXH&NV, ĐH QG TP.Hồ Chí Minh đang có nhu cầu tuyển dụng: 1. Vị trí : Nhân viên tư vấn. 2. Số lượng ...
  location
  Date
  19/02/2019
 4. Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng thông báo bổ sung về tuyển dụng công chức năm 2019 cụ thể như sau: 1. Số lượng tuyển dụng và vị trí vi ...
  location
  Date
  19/02/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 219 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/02/2019
 6. Nguồn tin: Báo Thừa Thiên Huế ...
  location
  Date
  19/02/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/02/2019
 8. Nhu cầu tuyển dụng: 98 người ...
  location
  Date
  18/02/2019
 9. Trung tâm Công nhận văn bằng, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng nhân sự hợp đồng vụ việc năm 2019 ...
  location
  Date
  18/02/2019
 10. Nguồn tin: tuaf.edu.vn ...
  location
  Date
  18/02/2019
 11. Trường Cao đẳng Thủ Thiêm, TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng như sau: Giảng viên hạng III mã V.07.01.03 (kinh tế, xây dựng); Chuyên viên mã 01.0 ...
  location
  Date
  18/02/2019
 12. Tổng nhu cầu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/02/2019
 13. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị thông báo tuyển giáo viên Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn như sau: 1. Số lượng cần tuyển 02 Giáo viên, gồm ...
  location
  Date
  18/02/2019
 14. Nhu cầu tuyển dụng: 84 viên chức ...
  location
  Date
  18/02/2019
 15. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu sử dụng cán bộ phục vụ cho việc tổ chức hoạt động năm 2019 và những năm tiếp theo, Ban Giám đốc ...
  location
  Date
  18/02/2019
 16. Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tuyển dụng cán bộ tiếng Hàn, cán bộ phụ trách xây dựng và cán bộ quản sinh I. Thông tin cơ quan tuyển ...
  location
  Date
  18/02/2019
 17. Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-BQLVQG ngày 14/02/2019 của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể về việc thi tuyển viên chức của Ban Quản lý ...
  location
  Date
  18/02/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 200 viên chức ...
  location
  Date
  18/02/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 viên chức ...
  location
  Date
  15/02/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/02/2019

Ngân hàng tuyển dụng

2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Ban Quan hệ Quốc tế, cụ thể như sau:

20/02/2019

2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Nghiên cứu chiến lược & Phân tích kinh tế, cụ thể như sau:

20/02/2019

2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Trưởng/phó phòng Kế toán Ngân quỹ, cụ thể như sau:

20/02/2019

Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo tuyển dụng năm 2016

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, cụ thể như sau:

20/02/2019

Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo tuyển dụng năm 2016

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Trưởng bộ phận Phân Tích, cụ thể như sau:

20/02/2019

Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex – PG Bank thông báo tuyển dụng năm 2016

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân (làm việc tại Đông Anh), cụ thể như sau:

20/02/2019

vietbank-banchuan-130x100

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản lý chất lượng tín dụng, cụ thể như sau:

20/02/2019

vietbank-banchuan-130x100

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Pháp lý Ngân hàng, cụ thể như sau:

20/02/2019

vietbank-banchuan-130x100

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phòng Chống Rửa Tiền, cụ thể như sau:

20/02/2019

2016-bao-viet-baovietbank-bvb-tuyen-dung

Hiện nay BAOVIET Bank đang tuyển dụng vị trí Nhân viên Lễ tân, cụ thể như sau :

20/02/2019