Tin nổi bật

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1525 người ...
  location
  Date
  02/06/2020
 2. Về số lượng, cơ cấu cần tuyển: 60 người ...
  location
  Date
  02/06/2020
 3. Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2020
 4. Nhu cầu tuyển dụng: 35 người ...
  location
  Date
  02/06/2020
 5. Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2020
 6. Học viện Chính sách và Phát triển có nhu cầu tuyển dụng giảng viên cơ hữu làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, chi tiết cụ thể như ...
  location
  Date
  02/06/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 9. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
 10. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 11. Khoa Cơ-Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển dụng giảng viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2020
 12. Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế, Trường Đại học Kinh tế tuyển chuyên viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2020
 13. Khoa Cơ-Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển lao động hợp đồng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2020
 14. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk thông báo thời gian xét tuyển đặc cách giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2020
 15. Ban Quản lý khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2020
 16. Bệnh Viện Nguyễn Trãi TP.HCM tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2020
 17. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng công chức loại D năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/05/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/05/2020
 20. Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức tuyển dụng viên chức nghiên cứu, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  30/05/2020
 21. UBND huyện Châu Đức xây dựng kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp năm 2020, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  30/05/2020
 22. UBND quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng tiếp nhận viên chức đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức Đội kiểm tra quy tắc đô ...
  location
  Date
  29/05/2020
 23. Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, như sau ...
  location
  Date
  29/05/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2020
 26. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai gia hạn thời gian thu hồ sơ tuyển dụng công chức loại C năm 2019-2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 người ...
  location
  Date
  29/05/2020
 29. Số lượng tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2020
 30. Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2020