Tin nổi bật

 1. UBND thành phố Thái Nguyên tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2020
 2. UBND thành phố Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2020
 6. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 121 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2020
 8. BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2020
 9. UBND tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2020
 11. Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2020
 14. UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/11/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 200 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
 18. Trung tâm Quản lý và Phát triển Khu đô thị ĐHQG-HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/11/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 296 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2020
 21. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Nga Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2020
 22. Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2020
 25. UBND TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức làm việc tại Báo Kinh tế và Đô thị năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2020
 26. Trung tâm Y tế huyện Đức Huệ, Long An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2020
 27. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/11/2020
 28. Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/11/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2020
 30. Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức trực thuộc TTYT tuyến huyện năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/11/2020