1. Số lượng tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/09/2020
 2. Số lượng tuyển dụng: 195 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2020
 3. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/09/2020
 4. Vị trí và số lượng tuyển dụng: 10 giảng viên cơ hữu và 02 viên chức hành chính ...
  location
  Date
  19/09/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2020
 6. Tổng số chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2020 là 107 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2020
 8. Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2020
 10. Phòng Công chức số 01 tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2020
 11. Ban Quản lý dự án huyện Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2020
 12. Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2020
 13. Trung tâm trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 14. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 15. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/09/2020
 16. UBND huyện Kim Động, Hưng Yên tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 17. UBND TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương thi tuyển chức danh Trưởng phòng Nội vụ thành phố, Phó Giám đốc Trung tâm VHTTTT như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 18. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Định tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 19. Trường Hy Vọng, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 20. Trường Mầm non Rạng Đông 13, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 21. Trường Mầm non Rạng Đông 11, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 22. Trường Mầm non Rạng Đông 5A, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 23. Trường Mầm non Rạng Đông Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 24. Trường Mầm non Rạng Đông 7, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 25. Trường Mầm non Rạng Đông 14, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 26. Trường Mầm non Rạng Đông 12, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 27. Trường Mầm non Rạng Đông 5, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 28. Trường Mầm non Rạng Đông 3, Quận 6, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 (Đợt 1) như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/09/2020
 30. UBND huyện Xuân Lộc, Đồng Nai kéo dài thời gian tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020