1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình thông báo tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2020
 2. Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Kạn tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2020
 3. Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2020
 4. Báo Văn hóa thông báo thi tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2020
 6. số lượng cần tuyển dụng là 230 người ...
  location
  Date
  08/04/2020
 7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2020
 8. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM tuyển dụng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2020
 10. Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kế hoạch tài chính năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2020
 11. Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THPT Lý Thường Kiệt năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2020
 12. Chi cục Đăng kiểm Cà Mau - Cục Đăng kiểm Việt Nam cần tuyển dụng người lao động với các thông tin cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2020
 13. Số lượng cần tuyển: 16 viên chức. ...
  location
  Date
  07/04/2020
 14. Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An tuyển dụng thu hút công chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  07/04/2020
 15. Nhu cầu tuyển dụng viên chức Y tế năm 2020 gồm: 160 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  07/04/2020
 16. Cục Đăng kiểm Việt Nam cần tuyển dụng người lao động, thông tin cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  07/04/2020
 17. Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2020
 18. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/04/2020
 20. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trực thuộc Sở Kế ho ...
  location
  Date
  06/04/2020