1. Thành ủy Việt Trì. Phú Thọ thông báo thi tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/04/2020
 2. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/04/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
 5. Số lượng tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/04/2020
 6. Số lượng cần tuyển: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2020
 7. UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tạm dừng nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2020
 9. số lượng tuyển dụng: 123 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2020
 10. Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh thi tuyển PGĐ Trung tâm Giám định Y khoa, Phó Chi cụ Trưởng Chi cục Dân số KHHGĐ như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2020
 11. Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh thi tuyển chức danh GĐ Trung tâm Y tế TP.Móng Cái năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  03/04/2020
 12. UBND huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa xét tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2020
 14. UBND tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2020
 15. Trung tâm Y tế huyện Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2020
 16. UBND tỉnh Bắc Kạn thông báo lùi thời gian thi tuyển công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2020
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2020
 19. UBND tỉnh Tuyên Quang tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2020
 20. Bệnh viện Da liễu Trung ương tạm hoãn tổ chức xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2020