1. Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trân, Bình Chánh, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2020
 2. Trường Tiểu học Võ Văn Vân, Bình Chánh, TP. HCM tuyển viên chức năm học 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2020
 3. Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Bình Chánh, TP.HCM tuyển viên chức năm học 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2020
 4. Trường Tiểu học Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM tuyển viên chức năm học 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2020
 5. Trường Tiểu học An Phú Tây, Bình Chánh, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2020
 7. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2020
 8. Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 2, Bình Chánh, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2020
 11. Trường Tiểu học Bình Lợi, Bình Chánh, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2020
 12. Trường Tiểu học Kim Đồng, Bình Chánh, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2020
 13. Trường tiểu học Tân Túc, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2020
 14. Tổng số chỉ tiêu: 1.783 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2020
 15. Bệnh viện Quận Phú Nhuận, TP.HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2020
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2020
 17. Bệnh viện Quận 6, TP.HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 99 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2020
 19. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2020
 20. Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020 cho Ban Hợp tác quốc tế, như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2020
 21. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng điều phối viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2020
 22. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển dụng chuyên viên phụ trách công tác Đoàn Thanh niên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2020
 23. Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp nông thôn Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2020
 24. Văn phòng Cơ quan Đại học Quốc gia TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2020
 25. Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung, Thừa Thiên Huế tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2020
 26. UBND huyện thông báo tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện năm 2020, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2020: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2020
 28. UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2020
 29. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2020
 30. Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tuyển dụng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2020