Tin nổi bật

 1. Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 cho Ban Hợp tác quốc tế, như sau: ...
  location
  Date
  04/06/2020
 2. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 6. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hải An, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/06/2020
 7. UBND TP.Đông Hà, Quảng Trị xét tuyển viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp như sau: ...
  location
  Date
  04/06/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 28 người ...
  location
  Date
  04/06/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 10. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng nhân viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/06/2020
 11. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức loại D năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/06/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 13. Số lượng cần tuyển: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 14. Truyền thông CAND tuyển dụng biên tập viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/06/2020
 15. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 16. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2020
 18. Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển dụng viên chức Phòng Công tác Sinh viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2020
 19. Tuyển dụng 50 chỉ tiêu cho chức danh giảng viên ...
  location
  Date
  03/06/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2020
 21. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2020
 22. Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/06/2020
 23. Nhu cầu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2020
 24. Tổng số tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/06/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1525 người ...
  location
  Date
  02/06/2020
 28. Về số lượng, cơ cấu cần tuyển: 60 người ...
  location
  Date
  02/06/2020
 29. Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2020
 30. Nhu cầu tuyển dụng: 35 người ...
  location
  Date
  02/06/2020