1. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/07/2020
 2. Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/07/2020
 3. Học viện Chính trị khu vực IV, TP Cần Thơ thông báo tuyển dụng 07 giảng viên, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  02/07/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/07/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/07/2020
 6. Tổng LĐLĐ Việt Nam thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/07/2020
 7. UBND TP.Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2020
 9. UBND TP.Bắc Ninh xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 10. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 11. Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 12. Số lượng chỉ tiêu: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2020
 15. Số lượng cần tuyển dụng: 169 người ...
  location
  Date
  01/07/2020
 16. Số lượng tuyển dụng: 133 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2020
 17. Số lượng tuyển dụng: 58 chỉ tiêu  ...
  location
  Date
  01/07/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2020
 19. UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 20. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 21. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Long An tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 22. Bệnh viện quận Tân Bình, TP.HCM thông báo tuyển dụng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 23. Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 24. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị thông báo tuyển dụng năm 2020, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 25. Bệnh viện Nguyễn Trãi TP.HCM tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/06/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 514 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/06/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/06/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 122 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/06/2020
 29. Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/06/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/06/2020