*Paracel Islands: Quần đảo Hoàng Sa thuộc Huyện đào Hoàng sa, Đà Nẵng
*Spratly Islands: Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa
 1. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Viện Pháp y Quốc gia thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức như sau: I. Số lượng tuyển dụng: 20 người Ngoài tiêu chuẩn chung ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội Việt Nam
  Date
  26/01/2015
 2. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội Việt Nam
  Date
  26/01/2015
 3. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội Việt Nam
  Date
  23/01/2015
 4. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội Việt Nam
  Date
  23/01/2015
 5. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Thực hiện Căn cứ Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội Việt Nam
  Date
  23/01/2015
 6. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Ngày 15 tháng 1 năm 2015, Uỷ ban nhân dân huyện Đông Anh ra Thông báo số 20 về việc thi tuyển công chức làm việc tại UBND huyện Đông Anh năm 2015 ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Liên hệ để biết chi tiết
  Date
  23/01/2015
 7. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển cô ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội Việt Nam
  Date
  23/01/2015
 8. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
    Ngày 16/01/2015, UBND huyện Ba Vì ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Ba Vì nă ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội Việt Nam
  Date
  23/01/2015
 9. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 14/1/2015 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch thi tuyển công chức làm ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội Việt Nam
  Date
  23/01/2015
 10. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch thi tuyển công chức làm ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội Việt Nam
  Date
  23/01/2015
 11. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Ngày 16 tháng 01 năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành Thông báo số 75/TB-STNMT về việc tuyển dụng công chức làm việc tại S ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội Việt Nam
  Date
  23/01/2015
 12. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Trường Trung cấp nghề Công đoàn Hà Nội đang cần tuyển 04 giáo viên nghề hàn, nghề điện Trường Trung cấp nghề Công đoàn Hà Nội được thà ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội Việt Nam
  Date
  23/01/2015
 13. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội Việt Nam
  Date
  22/01/2015
 14. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội Việt Nam
  Date
  22/01/2015
 15. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội Việt Nam
  Date
  22/01/2015
 16. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội Việt Nam
  Date
  22/01/2015
 17. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội Việt Nam
  Date
  22/01/2015
 18. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Trung Tâm Nghiên Cứu Ong Quốc Gia (Thuộc Viện Chăn Nuôi Quốc Gia) tuyển cán bộ nghiên cứu và công nhân nuôi ong. Chỉ tuyển Nam, ưu tiên sinh viên c ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội Việt Nam
  Date
  22/01/2015
 19. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn tuyển dụng cán bộ điều phối hoạt động thuộc mảng Hợp tác Quốc tế cụ t ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Liên hệ để biết chi tiết
  Date
  22/01/2015
 20. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  22/01/2015
 21. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Tây Nguyên có nhu cầu tuyển 01 viên chức ngạch Quan trắc viên trung cấp vào làm việc tại Trạm Thủy văn ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: tp. Pleiku Gia Lai, Việt Nam
  Date
  21/01/2015
 22. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên c ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Thái Bình Việt Nam
  Date
  21/01/2015
 23. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Lào Cai Việt Nam
  Date
  21/01/2015