*Paracel Islands: Quần đảo Hoàng Sa thuộc Huyện đào Hoàng sa, Đà Nẵng
*Spratly Islands: Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa
 1. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Đồng Tháp Việt Nam
  Date
  22/11/2014
 2. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá Việt Nam
  Date
  22/11/2014
 3. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 3 ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang Việt Nam
  Date
  22/11/2014
 4. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
            Căn cứ Quyết định số 3133/QĐ-UBND ngày 13.11.2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 201 ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: tp. Sơn La Sơn La, Việt Nam
  Date
  22/11/2014
 5. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2014 số 1533/KH-SCT ngày 04/10/2014 của Sở Công Thương, Trung Tâm Khuyến Công & Tư Vấn phát triển Côn ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: tỉnh Kiên Giang Việt Nam
  Date
  20/11/2014
 6. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Sở Nội vụ Long An thông báo tuyển dụng công chức năm 2014, cụ thể như sau: I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN CÔNG CHỨC: ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Long An Việt Nam
  Date
  20/11/2014
 7. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng công chức cơ quan thi hành án dân sự năm 2015 đã được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự phê duyệt, Cục Thi ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận Việt Nam
  Date
  20/11/2014
 8. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-B ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Thừa Thiên Huế Việt Nam
  Date
  18/11/2014
 9. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: tp. Cam Ranh Khánh Hòa, Việt Nam
  Date
  18/11/2014
 10. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ Quyết định số 2808/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2014 trên địa bàn tỉnh ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Sơn La Việt Nam
  Date
  18/11/2014
 11. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Do nhu cầu công tác, Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức tuyển dụng cán bộ vào làm việc tại cơ quan Tỉnh đoàn: 1. Số lượng cần tuyển: 03 người Ưu ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Tây Ninh Việt Nam
  Date
  18/11/2014
 12. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Thông báo v/v thay đổi thời gian và địa điểm thu hồ sơ tuyển dụng công chức cấp xã theo chính sách thu hút và xét tuyển năm 2014: ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  18/11/2014
 13. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công ch ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Bà Rịa – Vũng Tàu Việt Nam
  Date
  18/11/2014
 14. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công ch ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Bà Rịa – Vũng Tàu Việt Nam
  Date
  18/11/2014
 15. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công ch ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Bà Rịa – Vũng Tàu Việt Nam
  Date
  18/11/2014
 16. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Trường Cao đẳng Truyền hình – Đài THVN thông báo tuyển dụng viên chức các chức danh với số lượng và yêu cầu trình độ như sau: Điều k ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Nội Việt Nam
  Date
  18/11/2014
 17. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụ ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Bà Rịa – Vũng Tàu Việt Nam
  Date
  17/11/2014
 18. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: tp. Vũng Tàu Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
  Date
  17/11/2014
 19. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng cần tuyển 03 viên chức làm việc tại Trung tâm kỹ thuật đo lường thử nghiệm, cụ thể: - 01 vị trí k ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: tp. Cao Bằng Cao Bằng, Việt Nam
  Date
  17/11/2014
 20. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Bộ Ngoại giao thông báo tổ chức thi tuyển dụng công chức, viên chức năm 2014 với các thông tin cụ thể như sau: A. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tuyển ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Liên hệ để biết chi tiết
  Date
  17/11/2014
 21. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo thi tuyển công chức 2014 cụ thể như sau: Điạ điểm nhận hồ sơ : Sở VHTTDL ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Bà Rịa – Vũng Tàu Việt Nam
  Date
  17/11/2014