*Paracel Islands: Quần đảo Hoàng Sa thuộc Huyện đào Hoàng sa, Đà Nẵng
*Spratly Islands: Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa
 1. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Thực hiện Kế hoạch số 294/KH-CTHA-TCCB ngày 24/3/2014 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa về việc tuyển dụng công chức Thi hành án dân s ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Khánh Hoà Việt Nam
  Date
  17/04/2014
 2. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Trường Cao đẳng Hải Dương thông báo tuyển dụng viên chức như sau: 1. Chỉ tiêu, cơ cấu ngành nghề cần tuyển a. Giảng viên ngành sư phạm: - S ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: tp. Hải Dương Hải Dương, Việt Nam
  Date
  17/04/2014
 3. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế – Xã hội Đà Nẵng có nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 với yêu cầu như sau: 1. Yêu cầ ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng Việt Nam
  Date
  16/04/2014
 4. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp Văn phòng UBND tỉnh năm 2014 thông báo về việc xét tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng UBND tỉn ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình Việt Nam
  Date
  15/04/2014
 5. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Tạp chí Tài chính vừa công bố kế hoạch tuyển dụng viên chức trong năm 2014. Dự kiến, Tạp chí Tài chính tuyển dụng 02 chỉ tiêu ngạch Biên t ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Ha Noi City Hà Nội, Việt Nam
  Date
  15/04/2014
 6. Hợp đồng ngắn hạn
  Hợp đồng ngắn hạn
  Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 được phê duyệt theo Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 5/5/2010 của T ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Ha Noi City Hà Nội, Việt Nam
  Date
  13/04/2014
 7. Hợp đồng ngắn hạn
  Hợp đồng ngắn hạn
  Tiểu dự án Thanh tra Bộ, Bộ Tư pháp, thuộc Dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” do Chương trình phá ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Ha Noi City Hà Nội, Việt Nam
  Date
  13/04/2014
 8. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi thông báo tuyển dụng 05 chỉ tiêu viên chức. Điều kiện tham gia dự tuyển, vị trí công tác, tiêu chu ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi Việt Nam
  Date
  12/04/2014
 9. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014. Hình thức tuyển dụng:  Xét tuyển I-   Chủng loại xét tuyển: 1. B ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá Việt Nam
  Date
  12/04/2014
 10. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi vừa có thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực t ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Quang Ngãi Quảng Ngãi, Việt Nam
  Date
  11/04/2014
 11. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ nhu cầu tuyển dụng nhân sự Trung tâm tin học Thành phố. Uỷ ban nhân dân Thành phố thông báo xét tuyển viên chức Trung tâm Tin học như sa ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Cao Lãnh Đồng Tháp, Việt Nam
  Date
  08/04/2014
 12. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Quảng Trị Quảng Trị, Việt Nam
  Date
  08/04/2014
 13. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Thực hiện Ke hoạch số 59/KH-HĐTT ngày 01 tháng 4 năm 2014 cùa Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã năm 2014, Hội đồng thi tuyến công chức cấp ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang Bắc Giang, Việt Nam
  Date
  06/04/2014
 14. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức thi tuyển cán bộ, viên chức vào các vị ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng Việt Nam
  Date
  06/04/2014
 15. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Thực hiện chỉ tiêu biên chế nhà nước năm 2014 và các năm 2014, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của cơ quan phòng Lao động- TBXH huy ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Sơn La Việt Nam
  Date
  06/04/2014