LienVietPostBank > Ngân hàng tuyển dụng

12/09/2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Trung tâm Giám sát kinh doanh tại Chi nhánh Thanh Hóa – Chuyên viên

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng

  • HO – Trung tâm Giám sát kinh doanh tại Chi nhánh Thanh Hóa – Chuyên viên

, cụ thể như sau:

 

   • Thanh Hóa
   • Nhân viên
   • Nhân viên chính thức
   • Không yêu cầu kinh nghiệm
   • Lương thỏa thuận
   • Bất động sản, Bảo hiểm, Chứng khoán, Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng, Quản trị rủi ro, Tài chính / Đầu tư
   • 15/09/2019

   Mô Tả Công Việc

   • Tổ chức, trực tiếp, tham gia các nghiệp vụ: Thẩm định hồ sơ tín dụng, định giá TSBĐ…
   • Định giá các tài sản đảm bảo của các khoản cấp tín dụng do Phòng Thẩm định tái thẩm định.
   • Định giá các tài sản đảm bảo tiền vay và các tài sản khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, các Hội đồng Tín dụng, Tổng Giám đốc.
   • Phối hợp với các Đơn vị kinh doanh để thẩm định các tài sản đảm bảo của khoản cấp tín dụng mà phải được tái thẩm theo quy định của Ngân hàng ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ.
   • Nghiên cứu và là đầu mối của Khối để tham gia góp ý kiến đối với danh mục tài sản Ngân hàng nhận làm tài sản đảm bảo và các vấn đề khác liên quan.
   • Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo trung tâm.

   Yêu Cầu Công Việc

   • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Thẩm định giá, …
   • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tín dụng, thẩm định, thẩm định giá trong ngân hàng.

   Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ

   • Hoàn thiện Đơn đăng ký ứng tuyển theo mẫu định dạng file excel TẠI ĐÂY
   • Đặt tên file Đơn đăng ký ứng tuyển như sau: HO – TTGSKD – Thanh Hóa – Chuyên viên TTGSKD – Họ và tên ứng viên
   • Gửi Đơn đăng ký ứng tuyển về địa chỉ email tuyendung@lienvietpostbank.com.vn với tiêu đề thư như sau: HO – TTGSKD – Thanh Hóa – Chuyên viên TTGSKD – Họ và tên ứng viên
   • Yêu cầu: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng, định dạng file excel và đặt tên file theo đúng hướng dẫn trên.
   • LienVietPostBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng viên nộp hồ sơ không theo quy định của LienVietPostBank hoặc ứng viên khai thông tin không chính xác.

   LƯU Ý: 

   • Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp/chưa đáp ứng yêu cầu tuyển dụng).
   • Việc tuyển dụng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản chi phí tuyển dụng nào.
   • Trường hợp Ông/Bà phải mất bất cứ chi phí nào trong quá trình tuyển dụng, xin vui lòng phản ánh trực tiếp tới địa chỉ email: thongbaotuyendung@lienvietpostbank.com.vn.
   • Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo cho Ngân hàng và/hoặc Ngân hàng phát hiện ra, Ngân hàng sẽ từ chối tuyển dụng (đối với trường hợp đã trúng tuyển nhưng chưa tiếp nhận) hoặc buộc thôi việc (đối với các trường hợp đã tiếp nhận), kể cả với trường hợp bên nhận chi phí đang là CBNV của Ngân hàng.

   

  • Nguồn: jobs.lienvietpostbank.com.vn

Các bài đã đăng