Ban Thường vụ Thị ủy Đông Triều, Quảng Ninh thông báo tuyển dụng

13/08/2019

Ban Thường vụ Thị ủy Đông Triều, Quảng Ninh thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: dongtrieu.edu.vn