Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2019

10/09/2019

Về việc tuyển dụng viên chức tại Đài phát thanh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận năm 2019

1.Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: trong giờ làm việc từ ngày 10/9/2019 đến ngày 09/10/2019 (30 ngày, trong giờ hành chính các ngày làm việc).
2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ (kèm theo: Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực; 02 phong bì có dán tem thư và ghi rõ địa chỉ liên lạc) tại Phòng Nội vụ quận Đồ Sơn hoặc gửi theo đường bưu chính về địa chỉ: Phòng Nội vụ – UBND quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng (Địa chỉ: 195 Lý Thánh Tông, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng).
Người tiếp nhận: Ông Nguyễn Quốc Hưng – Phó trưởng phòng Phòng Nội vụ quận qua số điện thoại liên lạc: 0225.3862.546 (trong giờ làm việc).
Lưu ý:
– Thí sinh phải khai đầy đủ, chính xác các nội dung trong mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo Nghị định số 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ (Phiếu đăng ký dự tuyển đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND quận);
– Thí sinh chỉ được dùng bút màu xanh để khai các nội dung trong mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển; nếu Phiếu đăng ký dự tuyển có từ 02 trang trở lên thì phải thực hiện ký nháy ở chân các trang giấy không có chữ ký;
– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển ở 01 vị trí;
– Sau khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, thí sinh thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tuyển dụng viên chức năm 2019 trên cổng thông tin điện tử của UBND quận Đồ Sơn theo địa chỉ http://doson.haiphong.gov.vn.
*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:
Nguồn tin: haiphong.gov.vn