Phòng Giáo dục & Đào tạo Thị xã Bình Minh, Vĩnh Long tuyển dụng giáo viên năm học 2018 – 2019

16/10/2018

Phòng Giáo dục & Đào tạo Thị xã Bình Minh, Vĩnh Long tuyển dụng giáo viên năm học 2018 – 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu, trong đó:

– Bậc Mầm non: 13 chỉ tiêu.

– Bậc Tiểu học: 04 chỉ tiêu.

– Bậc Trung học cơ sở: 03 chỉ tiêu.

2. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 05/10/2018 đến ngày 25/10/2018.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

TB-66-vv-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-GD-ÐT-2018-2019-1-1 TB-66-vv-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-GD-ÐT-2018-2019-1-2

Nguồn tin: pgdtxbinhminh.edu.vn