Phòng khám Đa khoa GTVT Gia Lâm, Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2019

30/12/2019

Phòng khám Đa khoa GTVT Gia Lâm thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng

Phòng khám Đa khoa GTVT Gia Lâm dự kiến tuyển dụng viên chức năm 2019 là 01 chỉ tiêu với chức danh cụ thể như sau:

– Bác sỹ chuyên khoa Y học cổ truyền (hạng III): 01 chỉ tiêu.

II. Điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng

1. Điều kiện tuyển dụng

Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp vị trí việc làm cần tuyển dụng;

– Trình độ ngoại ngữ: biết 1 trong những ngoại ngữ như tiếng Anh, Trung,…; trình độ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

– Trình độ tin học văn phòng: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao theo vị trí việc làm.

– Sức khỏe tốt, đạo đức tốt;

– Có nguyện vọng công tác lâu dài tại Phòng khám;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm theo quy định và đảm bảo các điều kiện quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn tuyển dụng

Đáp ứng được tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ  quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ; Có bằng tốt nghiệp bác sỹ y học cổ truyền trở lên; Có chứng chỉ đạo tạo về chuyên môn y tế khác (nếu có).

III. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

1. Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1

– Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2

– Phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm:

+ Về kiến thức: Kiến thức chuyên môn, pháp luật, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng xử lý công việc.

+ Về hiểu biết hệ thống cơ quan nơi người tham gia dự tuyển và những kiến thức kinh tế xã hội có liên quan.

Nội dung phỏng vấn phù hợp với chuyên môn được đào tạo và vị trí việc làm cần tuyển, nội dung cụ thể do Hội đồng tuyển dụng viên chức quy định.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn 30 phút

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

IV. Nguyên tắc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức 

1. Nguyên tắc tuyển dụng

– Chỉ tuyển dụng đủ số lượng chỉ tiêu theo nhu cầu tuyển dụng;

– Đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp luật và được thông qua Hội đồng thi tuyển viên chức;

– Người được tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định và được bố trí đúng ngạch, vị trí, chức danh đăng ký dự tuyển;

– Điểm kết quả xét tuyển của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.

2. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

– Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

– Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 1 ban hành theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ; Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ;

– Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh cỡ 4×6 cm (có xác nhận và đóng dấu của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan công tác nếu là người làm việc hợp đồng lao động tại cơ quan) trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chuyên môn, các chứng chỉ, bảng điểm theo yêu cầu của ngạch cần tuyển;

– Bản sao hộ khẩu thường trú;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao chứng minh nhân dân;

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp trong vòng 3 tháng trở lại đây;

– Ảnh màu 4×6 cm cùng loại: 02 cái, chụp 6 tháng trở lại đây (ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh phía sau ảnh);

– 01 (một) phong bì có tem ghi rõ họ và tên, địa chỉ người nhận

Hồ sơ dựng trong bì cỡ 22cm x 32cm, ghi rõ địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có); Các bản sao văn bằng, chứng chỉ và bản sao các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ dự tuyển phải có công chứng nhà nước. Hồ sơ dự tuyển không trả lại cá nhân.

VI. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 30 tháng 12 năm 2019 đến ngày 31 tháng 01 năm 2020.

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng khám Đa khoa GTVT Gia Lâm, địa chỉ: số 481 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, TP Hà Nội.

3. Thời gian và địa điểm phỏng vấn (Vòng 2): Do Hội đồng tuyển dụng ấn định lịch sau khi hết hạn nộp hồ sơ và thông báo người đủ điều kiện dự tuyển.

VII. Lệ phí dự tuyển: 500.000đ/thí sinh (Năm trăm nghìn đồng chẵn) nộp vào lúc nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng khám Đa khoa GTVT Gia Lâm.

Điện thoại: 024.38272806

Nguồn tin: tbdn.com.vn