Sở Giáo dục và Đào Tạo Hà Nội điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

16/01/2020

Sở Giáo dục và Đào Tạo Hà Nội điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 như sau:

Sở Giáo dục và Đào Tạo Hà Nội điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

>>>>>Xem thêm: Sở Giáo dục và Đào Tạo Hà Nội tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Nguồn tin: hanoi.edu.vn