Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2018

11/06/2018

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

0001 0003

** Tài liệu đính kèm: Đơn xét tuyển

Nguồn tin: sldtbxh.vinhlong.gov.vn