Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức

13/06/2018

Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

– Chuyên viên chuyên trách công tác kế toán: 01 người.

– Chuyên viên chuyên trách Công nghệ thông tin: 01 người.

– Chuyên viên chuyên trách nghiên cứu, thực nghiệm: 01 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: từ ngày 11/06/2018 đến hết ngày 06/07/2018.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ cao TP.Hồ Chí Minh, Lầu 2, 499 ABC Cách Mạng Tháng 8 –  Phường 13 – Quận 10 – TP.HCM.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2018_20180608_0001-1 (1)

Nguồn tin: ahtc.edu.vn