Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức, người lao động năm 2019

09/10/2019

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức, người lao động năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu, trong đó:

– Bác sĩ đa khoa: 02 chỉ tiêu.

– Đại học sư phạm Tiếng Anh: 01 chỉ tiêu.

– Lái xe: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: từ ngày 09/10/2019 đến hết ngày 19/11/2019.

– Địa điểm: Trụ sở làm việc của Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức, người lao động năm 2019

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức, người lao động năm 2019 Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức, người lao động năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức, người lao động năm 2019 Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức, người lao động năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức, người lao động năm 2019 Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức, người lao động năm 2019

(Bấm vào xem ảnh cỡ lớn)

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tuyển dụng viên chức, người lao động năm 2019

*****Tài liệu đính kèm:  Phiếu đăng ký dự tuyển 

Nguồn tin: cdytdt.edu.vn