UBND huyện Bình Tân, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019–2020

11/12/2019

UBND huyện Bình Tân Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019–2020 như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng

Nhu cầu tuyển dụng: 38, trong đó:

TT Vị trí tuyển dụng Số lượng Ghi chú
1 Giáo viên Mầm non 18 Giáo viên dạy lớp
2 Giáo viên Tiểu học 12 08 Gv dạy lớp,

03 Gv Tin học,

01 Gv Nhạc

3 Giáo viên Trung học cơ sở 05 03 Gv Nhạc

02 Gv AV

4 Nhân viên Văn thư THCS 01 (01 Văn thư)
5 Nhân viên thư viện THCS 01 (01 Thư viện)
6 Nhân viên CNTT THCS 01 (01 CNTT)
Tổng 38

II. THÔNG TIN VỀ TUYỂN DỤNG

1. Hình thức xét tuyển

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2:

 Dự tuyển vị trí giáo viên: Người dự tuyển thực hành soạn giáo án một tiết dạy trong 120 phút, thuyết trình về một hoạt động hoặc một phần kiến thức của giáo án trong không quá 15 phút và trả lời phỏng vấn trong không quá 10 phút. Điểm được tính theo thang điểm 100 trong đó soạn giáo án một tiết dạy 30 điểm, thuyết trình về giáo án 40 điểm, trả lời phỏng vấn 30 điểm;

– Dự tuyển các vị trí nhân viên: người dự tuyển thực hành lập kế hoạch cho công việc gắn với vị trí tuyển dụng theo yêu cầu của Hội đồng trong 90 phút, thuyết trình về một nội dung của kế hoạch trong không quá 10 phút, trả lời phỏng vấn xoay quanh nội dung kế hoạch trong không quá 10 phút. Điểm được tính theo thang điểm 100 trong đó thực hành lập kế hoạch 30 điểm, thuyết trình về kế hoạch 30 điểm, trả lời phỏng vấn 40 điểm;

2. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển

Thực hiện theo Công văn số 1618/SGDĐT-TCBC, ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện và hình thức xét tuyển viên chức ngành Giáo dục;

Điều kiện tiêu chuẩn chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

– Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ, do cơ quan y tế cấp huyện trở lên chứng nhận (có giá trị trong vòng 12 tháng);

– Có văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm dự tuyển;

– Các điều kiện bổ sung đối với viên chức giảng dạy (giáo viên)

+ Không có dị dạng về thể hình;

+ Không phát âm lắp.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển.

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Điều kiện tiêu chuẩn cụ thể

Người dự tuyển chức danh giáo viên phải đạt trình độ chuẩn theo quy định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp giáo viên đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau:

Giáo viên Mầm non hạng IV, mã số V.07.02.06

– Có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm Mầm non trở lên;

– Có trình độ ngoại ngữ Tiếng anh – Trình độ A hoặc bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có chứng chỉ quốc gia Tin học – Trình độ A;

Giáo viên Tiểu học hạng IV, mã số V.07.03.09

– Có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm Tiểu học trở lên;

– Có trình độ ngoại ngữ Tiếng anh – Trình độ A hoặc bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có chứng chỉ quốc gia Tin học – Trình độ A (trừ người đăng ký dự tuyển chuyên ngành Tin học);

Riêng người dự tuyển vào vị trí giáo viên dạy môn Tiếng Anh phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– Có đủ năng lực ngôn ngữ bậc 4 đối với những người tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Tiếng Anh, bậc 5 đối với những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ 2020.

– Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Tiếng Anh Tiểu học do cơ sở đào tạo đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ định cấp;

– Trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.12

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm đúng chuyên ngành đăng ký dự tuyển trở lên;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (trừ người dự tuyển vị trí giảng dạy môn Tin học).

Nhân viên Thư viện hạng IV, Mã số V.10.02.07

Tốt nghiệp Trung cấp thư viện trở lên hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp Trung cấp trở lên đối với các ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp;

– Có trình độ ngoại ngữ Tiếng anh – Trình độ A hoặc bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng anh – Trình độ B hoặc bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với người tốt nghiệp Đại học;

– Có chứng chỉ quốc gia Tin học – Trình độ A;

Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm, Mã số: V.07.07.20

– Ưu tiên tuyển dụng đối tượng được đào tạo đúng chuyên môn (trình độ Trung cấp thiết bị – thí nghiệm trở lên), sau đó nếu còn chỉ tiêu thì xem xét các đối tượng được đào tạo các bậc học ngành sư phạm tương ứng (Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học);

– Có trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh – Trình độ A hoặc bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng anh – Trình độ B hoặc bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với người tốt nghiệp Đại học;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm.

– Có chứng chỉ quốc gia Tin học cơ bản hoặc Trình độ A;

Nhân viên Công nghệ thông tin (Quản trị viên hệ thống), Mã ngạch V.11.06.15

– Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin trở lên;

– Có trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh – Trình độ A hoặc bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Quản trị viên hệ thống hạng IV.

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

3. Lịch làm việc của Hội đồng tuyển dụng

– Phát hành đơn xin dự tuyển: từ ngày 28/11/2019 đến ngày 27/12/2019.

Phiếu đăng ký dự tuyển phát hành tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Tân

Người phát hành phiếu và nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Ông Trần Huy Vũ – chuyên viên PGDĐT Bình Tân. Điện thoại: 02703.766.359. DĐ: 0949701763.

– Niêm yết danh sách đăng ký dự tuyển vòng 1: ngày 28/12/2019.

– Họp hội đồng xét vòng 1, kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển: ngày 02/01/2020.

– Thông báo kết quả xét vòng 1: ngày 03/01/2020.

– Họp hội đồng coi thi, chấm thi, hội đồng ra đề thi: 03/01/2019.

– Khai mạc hội đồng tuyển dụng, thu phí tuyển dụng: ngày 08/01/2020.

– Thực hành, thuyết trình, phỏng vấn (vòng 2):

+ Bậc mầm non: ngày 14/01/2020.

+ Bậc tiểu học: ngày 15/01/2020.

+ Bậc THCS: ngày 16/01/2020.

– Thông báo kết quả tạm thời: ngày 20/01/2020.

– Họp hội đồng xét kết quả, kiểm tra văn bằng chứng chỉ người trúng tuyển: ngày 22/01/2020.

– Báo cáo kết quả tuyển dụng cho cơ quan có thẩm quyền: ngày 05/02/2020.

– Ra quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng lao động: ngày 01/3/2020.

Địa điểm: Hội trường B khu hành chính huyện Bình Tân và hội trường trường THCS Thành Đông.

Nguồn tin: binhtan.vinhlong.gov.vn