UBND huyện Long Hồ, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019–2020

11/12/2019

UBND huyện Long Hồ, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019–2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 66 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 03/12/2019 đến ngày 02/01/2020

– Địa điểm: Công chức phụ trách Tổ chức cán bộ – Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Hồ: khóm 1, Thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Long Hồ, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019–2020

UBND huyện Long Hồ, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019–2020 UBND huyện Long Hồ, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019–2020

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Long Hồ, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019–2020 UBND huyện Long Hồ, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019–2020

UBND huyện Long Hồ, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019–2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: pgdlongho.vinhlong.edu.vn