UBND huyện Mang Thít, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm học 2019 – 2020

09/12/2019

UBND huyện Mang Thít, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm học 2019 – 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 29/11/2019 đến ngày 28/12/2019

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mang Thít, đường 3 tháng 2 khóm III, Thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

*****Chỉ tiêu cụ thể như sau: 

UBND huyện Mang Thít, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm học 2019 - 2020

UBND huyện Mang Thít, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm học 2019 - 2020 UBND huyện Mang Thít, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm học 2019 - 2020

UBND huyện Mang Thít, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm học 2019 - 2020 UBND huyện Mang Thít, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm học 2019 - 2020

UBND huyện Mang Thít, Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm học 2019 - 2020

Nguồn tin: pgdmangthit.vinhlong.edu.vn