UBND thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2018

15/11/2018

UBND thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non hạng IV: 08 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tiểu học hạng IV: 03 chỉ tiêu.

– Giáo viên Trung học cơ sở hạng III: 03 chỉ tiêu.

– Nhân viên Văn thư: 02 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/12/2018.

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hồng Ngự.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

116tbub18k_pv5kyfzn2j-1

116tbub18k_pv5kyfzn2j-2 116tbub18k_pv5kyfzn2j-3

116tbub18k_pv5kyfzn2j-4 116tbub18k_pv5kyfzn2j-5

116tbub18k_pv5kyfzn2j-6 116tbub18k_pv5kyfzn2j-7

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

116tbub18k_pv5kyfzn2j-8

Nguồn tin: txhongngu.dongthap.gov.vn