UBND Tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng công chức năm 2019

14/01/2020

UBND Tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày 06/01/2020 đến ngày 17/02/2020.

4. Địa điểm nộp hồ sơ: UBND các huyện, thị xã có chỉ tiêu xét tuyển.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND Tỉnh Đăk Lăk tuyển dụng công chức năm 2019

UBND Tỉnh Đăk Lăk tuyển dụng công chức năm 2019 UBND Tỉnh Đăk Lăk tuyển dụng công chức năm 2019

UBND Tỉnh Đăk Lăk tuyển dụng công chức năm 2019

Nguồn tin: sonoivu.daklak.gov.vn