Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2018

02/11/2018

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng công chức năm 2018 như sau:

1525 TB tuyen dung cong chuc nam 2018-1 1525 TB tuyen dung cong chuc nam 2018-2

Nguồn tin: vienkiemsatlangson.gov.vn