BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Thẩm Định – [BAC A BANK – Chi nhánh Hà Nam/ Quảng Bình/ Bình Dương]

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Thẩm Định – [BAC A BANK – Chi nhánh Hà Nam/ Quảng Bình/ Bình Dương] , cụ thể như sau:

11/01/2020

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên bảo hiểm tại các Chi nhánh: Hòa Bình; Sơn La; Sơn Tây; Hà Nam; Thanh Hóa; Phú Yên; Gia Lai

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên bảo hiểm tại các Chi nhánh: Hòa Bình; Sơn La; Sơn Tây; Hà Nam; Thanh Hóa; Phú Yên; Gia Lai , cụ thể như sau:  

10/01/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng , cụ thể như sau:

10/01/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc) , cụ thể như sau:

08/01/2020

Facebook
Ngân hàng Dongabank tuyển dụng 2019

DongABank tuyển dụng KHCN – Nhân viên khách hàng cá nhân – CN

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng KHCN – Nhân viên khách hàng cá nhân – CN , cụ thể như sau:

02/01/2020

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Thẩm Định – [BAC A BANK – Chi nhánh Hà Nam/ Quảng Bình]

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Thẩm Định – [BAC A BANK – Chi nhánh Hà Nam/ Quảng Bình] , cụ thể như sau:

30/12/2019

Facebook
Ngân hàng Dongabank tuyển dụng 2019

DongABank tuyển dụng KHDN – Nhân viên khách hàng doanh nghiệp – CN

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng KHDN – Nhân viên khách hàng doanh nghiệp – CN , cụ thể như sau:

28/12/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Hà Nam – Chuyên viên Kế toán

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Hà Nam – Chuyên viên Kế toán , cụ thể như sau:  

28/12/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc) , cụ thể như sau:

22/12/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Hà Nam – Chuyên viên Khách hàng tại các PGD

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Hà Nam – Chuyên viên Khách hàng tại các PGD , cụ thể như sau:  

18/12/2019

Facebook

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Thẩm Định – [BAC A BANK – Chi nhánh Hà Nam/ Quảng Bình]

BacA Bank tuyển dụng Chuyên Viên Thẩm Định – [BAC A BANK – Chi nhánh Hà Nam/ Quảng Bình] , cụ thể như sau:

15/12/2019

Facebook
Ngân hàng Dongabank tuyển dụng 2019

DongABank tuyển dụng KHCN – Nhân viên khách hàng cá nhân – CN

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng KHCN – Nhân viên khách hàng cá nhân – CN , cụ thể như sau:

05/12/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp , cụ thể như sau:

02/12/2019

Facebook
Ngân hàng acb bank tuyển dụng năm 2019

Ngân hàng ACB tuyển dụng NHN – Giao dịch viên

Ngân hàng ACB hiện đang tuyển dụng vị trí NHN – Giao dịch viên , cụ thể như sau:   

01/12/2019

Facebook
Ngân hàng Dongabank tuyển dụng 2019

DongABank tuyển dụng KHDN – Nhân viên khách hàng doanh nghiệp – CN

Ngân hàng Đông Á hiện đang tuyển dụng KHDN – Nhân viên khách hàng doanh nghiệp – CN , cụ thể như sau:

30/11/2019

Facebook
Ngân hàng acb bank tuyển dụng năm 2019

Ngân hàng ACB tuyển dụng NHN – Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tiền vay

Ngân hàng ACB hiện đang tuyển dụng vị trí NHN – Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tiền vay , cụ thể như sau:   

30/11/2019

Facebook
Ngân hàng acb bank tuyển dụng năm 2019

Ngân hàng ACB tuyển dụng NHN – Nhân viên Dịch vụ Khách hàng

Ngân hàng ACB hiện đang tuyển dụng vị trí NHN – Nhân viên Dịch vụ Khách hàng , cụ thể như sau:   

28/11/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Hà Nam – Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Kế toán

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Hà Nam – Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Kế toán , cụ thể như sau:  

27/11/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân – CN Hà Nam – TA045

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân – CN Hà Nam – TA045 , cụ thể như sau:

26/11/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc) , cụ thể như sau:

24/11/2019

Facebook
Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Nhân viên Quan hệ Khách hàng Vùng 3 – Khối Tín dụng Tiểu thương – Quảng Ninh, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam – TA058

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Nhân viên Quan hệ Khách hàng Vùng 3 – Khối Tín dụng Tiểu thương – Quảng Ninh, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam – TA058 , cụ thể như sau:

08/11/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng , cụ thể như sau:

28/10/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Hà Nam – Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Kế toán

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Hà Nam – Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Kế toán , cụ thể như sau:  

10/10/2019

Facebook
Ngân hàng Maritimebank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật Trung tâm thương mại (Lim, Tiên Du, Bắc Ninh) – TNS

Ngân hàng Maritime bank – MSB tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật Trung tâm thương mại (Lim, Tiên Du, Bắc Ninh) – TNS như sau: Work Location Ha Nam Job Level Experienced (Non – Manager) Job Type Permanent Qualification Intermediate Experiences 1 – 2 Years Salary 6,000,000 – 65,000,000 VND Industry Maintenance, Electrical / Electronics […]

03/10/2019

Facebook
1 / 3123