Trang chủ

Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. Số lượng tuyển dụng: 160 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2019
 3. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2019
 4. Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  24/09/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 6. UBND thành phố Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019 – 2020 như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 9. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  20/08/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2019
 11. Thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 12. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo tuyển dụng công chức kiểm lâm năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2019
 13. UBND thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  22/07/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 160 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2019
 15. UBND thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo tuyển dụng năm học 2019-2020 ...
  location
  Date
  11/07/2019
 16. TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ...
  location
  Date
  11/07/2019
 17. Cảng vụ hàng không miền Nam tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2019 như sau: ...
 18. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2019 ...
  location
  Date
  01/07/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 434 chỉ tiêu ...
 20. Trung tâm khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  11/06/2019
 21. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  03/06/2019