Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. Nhu cầu tuyển dụng: 84 viên chức ...
  location
  Date
  18/02/2019
 2. UBND huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu kéo dài thời gian nhận hồ sơ dự tuyển giáo viên năm học 2018 – 2019 ...
  location
  Date
  21/01/2019
 3. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2019
 4. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức tại cơ quan hành chính năm 2018 (đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  03/01/2019
 5. UBND huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức phụ trách Kho Lưu trữ huyện Châu Đức như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2018
 7. Nhu cầu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/12/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/12/2018
 9. UBND TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng bổ sung giáo viên năm học 2018-2019 như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 11. Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  01/12/2018
 12. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng bổ sung công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  29/11/2018
 13. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 1 TP.Bà Rịa tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  26/11/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2018
 15. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch năm 2018 ...
  location
  Date
  19/11/2018
 16. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức phòng Văn hóa và Thông tin năm 2018 ...
  location
  Date
  19/11/2018
 17. UBND TP.Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo tiếp nhận hồ sơ thi tuyển chức danh Lãnh đạo, quản lý năm 2018 ...
  location
  Date
  06/11/2018
 18. UBND TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng chức danh Lãnh đạo, quản lý năm 2018 ...
  location
  Date
  05/11/2018
 19. Sở nông nghiệp & phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng ...
  location
  Date
  02/11/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...