Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. Nhu cầu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2017
 2. Nhu cầu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2017
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 4. Nhu cầu tuyển dụng năm 2017: 121 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2017
 5. Theo đó, có 112 chỉ tiêu cần tuyển dụng, gồm: Khối Mầm non 49, Tiểu học 34, THCS 29 ...
  location
  Date
  22/08/2017
 6. Sở Nội vụ ban hành Quyết định 284/QĐ-SNV phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chi cục chăn nuôi ...
  location
  Date
  10/08/2017
 7. Sở Nội vụ Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2017
 8. Sở Nội vụ phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường năm 2017 ...
  location
  Date
  02/08/2017
 9. Ủy ban nhân dân phường 7 thông báo tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2017
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2017
 13. Sở Nội vụ Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Sở Văn hoá và Thể thao năm 2017 ...
  location
  Date
  12/07/2017
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 15. Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực Cái Mép -Thị Vải BRVT tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2017
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2017
 17. Trung tâm xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2017
 18. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu ...
  location
  Date
  05/07/2017
 19. Hội đồng xét tuyển viên chức TT ứng dụng tiến bộ KH&CN và TT Thông tin và Thống kê KH&CN thông báo tuyển dụng 02 vị trí việc làm, cụ ...
  location
  Date
  03/07/2017
 20. BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2017
 21. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2017
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  14/06/2017
 23. UBND xã Long Mỹ tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách. ...
  location
  Date
  01/06/2017
 24. UBND xã Phước Long Thọ, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2017
 25. Sở Nội vụ Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu ...
  location
  Date
  26/05/2017
 26. UBND thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng năm 2017, như sau: ...
  location
  Date
  25/05/2017
 27. UBND xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng năm 2017, như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2017
 28. UBND phường Long Tâm tuyển dụng ...
  location
  Date
  19/05/2017
 29. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố Bà Rịa thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  17/05/2017
 30. Ủy ban nhân dân phường Thắng Tam thông báo tuyển dụng chức danh Đô thị - Xây dựng phường Thắng Tam, cụ thể sau: ...
  location
  Date
  03/05/2017
1 / 512345