Trang chủ

Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 434 chỉ tiêu ...
 2. Trung tâm khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  11/06/2019
 3. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  03/06/2019
 4. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  06/05/2019
 5. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  24/04/2019
 6. UBND xã An Nhứt, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng năm 2019 ...
  location
  Date
  10/04/2019
 7. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 - 2019 (đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2019
 8. Trường Đại học Dầu khí Việt Nam có nhu cầu tuyển cán bộ làm công tác chuyên môn nghiệp vụ, thông tin cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  06/03/2019
 9. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  02/03/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2019
 11. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 - 2019 (lần 2) ...
  location
  Date
  27/02/2019
 12. Nhu cầu tuyển dụng: 84 viên chức ...
  location
  Date
  18/02/2019
 13. UBND huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu kéo dài thời gian nhận hồ sơ dự tuyển giáo viên năm học 2018 – 2019 ...
  location
  Date
  21/01/2019
 14. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2019
 15. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức tại cơ quan hành chính năm 2018 (đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  03/01/2019
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. UBND huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức phụ trách Kho Lưu trữ huyện Châu Đức như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2018
 19. Nhu cầu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/12/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/12/2018
 21. UBND TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng bổ sung giáo viên năm học 2018-2019 như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2018