Trang chủ

Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. UBND xã An Nhứt, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng năm 2019 ...
  location
  Date
  10/04/2019
 2. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 - 2019 (đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2019
 3. Trường Đại học Dầu khí Việt Nam có nhu cầu tuyển cán bộ làm công tác chuyên môn nghiệp vụ, thông tin cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  06/03/2019
 4. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  02/03/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2019
 6. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 - 2019 (lần 2) ...
  location
  Date
  27/02/2019
 7. Nhu cầu tuyển dụng: 84 viên chức ...
  location
  Date
  18/02/2019
 8. UBND huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu kéo dài thời gian nhận hồ sơ dự tuyển giáo viên năm học 2018 – 2019 ...
  location
  Date
  21/01/2019
 9. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2019
 10. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức tại cơ quan hành chính năm 2018 (đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  03/01/2019
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. UBND huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức phụ trách Kho Lưu trữ huyện Châu Đức như sau: ...
  location
  Date
  28/12/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2018
 14. Nhu cầu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/12/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/12/2018
 16. UBND TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng bổ sung giáo viên năm học 2018-2019 như sau: ...
  location
  Date
  11/12/2018
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 19. Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  01/12/2018
 20. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng bổ sung công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  29/11/2018
 21. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 1 TP.Bà Rịa tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  26/11/2018
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2018