Trang chủ

Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo tuyển dụng công chức kiểm lâm năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2019
 2. UBND thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  22/07/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 160 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2019
 4. UBND thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo tuyển dụng năm học 2019-2020 ...
  location
  Date
  11/07/2019
 5. TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ...
  location
  Date
  11/07/2019
 6. Cảng vụ hàng không miền Nam tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2019 như sau: ...
 7. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2019 ...
  location
  Date
  01/07/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 434 chỉ tiêu ...
 9. Trung tâm khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  11/06/2019
 10. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  03/06/2019
 11. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  06/05/2019
 12. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  24/04/2019
 13. UBND xã An Nhứt, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng năm 2019 ...
  location
  Date
  10/04/2019
 14. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 - 2019 (đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2019
 15. Trường Đại học Dầu khí Việt Nam có nhu cầu tuyển cán bộ làm công tác chuyên môn nghiệp vụ, thông tin cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  06/03/2019
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  02/03/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2019
 19. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 - 2019 (lần 2) ...
  location
  Date
  27/02/2019
 20. Nhu cầu tuyển dụng: 84 viên chức ...
  location
  Date
  18/02/2019
 21. UBND huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu kéo dài thời gian nhận hồ sơ dự tuyển giáo viên năm học 2018 – 2019 ...
  location
  Date
  21/01/2019