Trang chủ

Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. Trường Cao đẳng du lịch Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2020
 2. Nhu cầu tuyển: 183 ...
  location
  Date
  13/01/2020
 3. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu có văn bản số 6404/TB-UBND ngày 11/11/2019 về việc xét tuyển viên chức Ban quản lý các Khu du lịch thành phố V ...
  location
  Date
  19/11/2019
 4. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  13/11/2019
 5. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  30/10/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 7. Số lượng tuyển dụng: 112 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2019
 8. Số lượng tuyển dụng: 160 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2019
 10. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2019
 11. Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  24/09/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 13. UBND thành phố Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019 – 2020 như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 16. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  20/08/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2019
 18. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo tuyển dụng công chức kiểm lâm năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2019
 19. UBND thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  22/07/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 160 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2019