Tin nổi bật

Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/01/2018
 2. Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2017, như sau: (Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn) Nguồn tin: so ...
  location
  Date
  29/12/2017
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 149 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2017
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2017
 5. Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2017
 6. Căn cứ Kế hoạch số 263/KH-VKS-P15 ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc tuyển dụng công chức năm ...
  location
  Date
  13/11/2017
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2017
 8. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  07/11/2017
 9. Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  11/10/2017
 10. Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2017
 11. Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2017
 12. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng giảng viên ...
  location
  Date
  02/10/2017
 13. Nhu cầu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2017
 14. Nhu cầu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 16. Nhu cầu tuyển dụng năm 2017: 121 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2017
 17. Theo đó, có 112 chỉ tiêu cần tuyển dụng, gồm: Khối Mầm non 49, Tiểu học 34, THCS 29 ...
  location
  Date
  22/08/2017
 18. Sở Nội vụ ban hành Quyết định 284/QĐ-SNV phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chi cục chăn nuôi ...
  location
  Date
  10/08/2017
 19. Sở Nội vụ Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2017
 20. Sở Nội vụ phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường năm 2017 ...
  location
  Date
  02/08/2017
 21. Ủy ban nhân dân phường 7 thông báo tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2017
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2017
 23. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2017
 24. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2017
 25. Sở Nội vụ Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Sở Văn hoá và Thể thao năm 2017 ...
  location
  Date
  12/07/2017
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 27. Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực Cái Mép -Thị Vải BRVT tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2017
 28. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2017
 29. Trung tâm xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2017
 30. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu ...
  location
  Date
  05/07/2017
1 / 6123456