Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. Số lượng tuyển dụng: 112 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2019
 2. Số lượng tuyển dụng: 160 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/10/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2019
 4. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2019
 5. Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  24/09/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 7. UBND thành phố Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2019 – 2020 như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 10. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  20/08/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2019
 12. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo tuyển dụng công chức kiểm lâm năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2019
 13. UBND thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  22/07/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 160 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2019
 15. UBND thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo tuyển dụng năm học 2019-2020 ...
  location
  Date
  11/07/2019
 16. TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ...
  location
  Date
  11/07/2019
 17. Cảng vụ hàng không miền Nam tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2019 như sau: ...
 18. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2019 ...
  location
  Date
  01/07/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 434 chỉ tiêu ...
 20. Trung tâm khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  11/06/2019
 21. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  03/06/2019
 22. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  06/05/2019
 23. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  24/04/2019
 24. UBND xã An Nhứt, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng năm 2019 ...
  location
  Date
  10/04/2019
 25. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 - 2019 (đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2019
 26. Trường Đại học Dầu khí Việt Nam có nhu cầu tuyển cán bộ làm công tác chuyên môn nghiệp vụ, thông tin cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  06/03/2019
 27. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  02/03/2019
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2019
 29. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 - 2019 (lần 2) ...
  location
  Date
  27/02/2019
 30. Nhu cầu tuyển dụng: 84 viên chức ...
  location
  Date
  18/02/2019