Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2021
 3. Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/06/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2021
 6. UBND phường 2, Bà Rịa -Vũng Tàu tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  10/06/2021
 7. UBND phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2021
 8. UBND phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2021
 9. UBND phường 4, TP. Vũng Tàu tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2021
 10. UBND phường 10, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng Phụ trách Kinh tế năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2021
 11. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 1 năm học 2021-2022 như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2021
 12. Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/05/2021
 13. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/04/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2021
 15. BQL Vườn quốc gia Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức Kiểm lâm năm 2021 như sau"BQL Vườn quốc gia Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuy ...
  location
  Date
  23/04/2021
 16. UBND huyện Côn Đảo, Bà - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 ...
  location
  Date
  13/04/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/04/2021
 18. Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo tuyển dụng viên chức năm 2021 ...
  location
  Date
  03/04/2021
 19. Báo Lao Động thông báo tuyển dụng ...
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2021
 22. Chỉ tiêu tiếp nhận: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2021
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2021
 24. BQL cảng Bến Đầm, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2021
 25. Đội Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2021
 26. UBND TP. Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức CHT Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/03/2021
 27. Số lượng tuyển dụng:  87 viên chức vào 67 vị trí việc làm ...
 28. Trường Bồi dưỡng Cán bộ ngân hàng -Ngân hàng Nhà nước VN tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  09/03/2021
 29. Trung tâm Dịch vụ việc làm - Sở Lao động TB&XH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/02/2021
 30. Nhu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2021