Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2022
 2. TT Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/01/2022
 3. BQL Vườn quốc gia Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 107 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/12/2021
 5. BQL Công trình Công cộng huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/11/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2021
 7. Huyện ủy Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 244 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2021
 9. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở KH& CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2021
 10. Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương ...
  location
  Date
  14/10/2021
 11. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức hành chính đợt 2 năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  13/10/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2021
 13. VP Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/10/2021
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 91 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2021
 16. Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2021
 17. Trạm Cung Cấp Nước huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/09/2021
 18. Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/09/2021
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2021
 20. Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021 n ...
  location
  Date
  13/09/2021
 21. TT Công báo - Tin học tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/09/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2021
 23. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam CN Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng nhân viên kiểm ngân năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2021
 24. Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2021
 25. Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức TT Công báo - tin học năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2021
 26. UBND huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  11/08/2021
 27. Ngân hàng Nhà nước VN chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng nhân viên kiểm ngân năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/07/2021
 28. Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  12/07/2021
 29. Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/06/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/06/2021