Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng Trưởng, Phó phòng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 154 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2020
 4. Thư viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/12/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 142 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/12/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 125 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 138 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2020
 9. Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển chọn Hòa giải viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/11/2020
 10. Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/10/2020
 11. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/10/2020
 12. Đội Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/10/2020
 13. Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2020
 14. Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2020
 15. Số lượng, vị trí thi tuyển: 27 vị trí ...
  location
  Date
  31/08/2020
 16. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2020
 17. Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/08/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2020
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 20. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức năm 2020 (Đợt 1) như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2020
 21. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 23.   ***Tệp đính kèm: Kế hoạch tuyển dụng Nguồn tin: brt.vn ...
  location
  Date
  15/06/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/06/2020
 25. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
 26. UBND huyện Châu Đức xây dựng kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp năm 2020, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  30/05/2020
 27. UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2020
 28. Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/04/2020
 30. Trạm Cung Cấp Nước huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2020