Đồng Tháp

 1. ...
  location
  Date
  30/09/2015
 2. ...
  location
  Date
  30/09/2015
 3. ...
  location
  Date
  30/09/2015
 4. Căn cứ nhu cầu nhân sự của trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu năm học 2015-2016, nhà trường thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng giáo ...
  location
  Date
  29/09/2015
 5. ...
  location
  Date
  19/09/2015
 6. ...
  location
  Date
  06/09/2015
 7. ...
  location
  Date
  27/08/2015
 8. [slideshare id=51659985&doc=31tb-ubnd-150815020821-lva1-app6891&type=d]   **Tệp đính kèm: Chi tiết ...
  location
  Date
  15/08/2015
 9. [slideshare id=51525864&doc=529-150812014938-lva1-app6892&type=d] ...
  location
  Date
  12/08/2015
 10. ...
  location
  Date
  12/08/2015
 11. **Tệp đính kèm: Đơn đăng ký dự tuyển viên chức ...
  location
  Date
  16/07/2015
 12. Căn cứ đề án vị trí việc làm và nhiệm vụ năm học 2015-2016, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sa ...
  location
  Date
  28/04/2015
 13. [slideshare id=47313893&doc=86kh-ub20156hsatbxckr-150422215703-conversion-gate02&type=d] ...
  location
  Date
  23/04/2015
 14. Đài Phát thanh – Truyền Hình Đồng Tháp thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Trưởng Phòng Thời sự và Phó Trưởng Phòng Văn nghệ ̵ ...
  location
  Date
  07/04/2015
 15. [slideshare id=45685938&doc=327thngbothituyn-150310211928-conversion-gate01&type=d] [slideshare id=45686012&doc=kh-150310212301-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  11/03/2015
 16. Thực hiện Kế hoạch số 74A/CTHADS-TCCB ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp về việc tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  10/03/2015
 17. [slideshare id=43420838&doc=193kh-ub2014tdxchsaqrk1-150112043252-conversion-gate02&type=d] ...
  location
  Date
  12/01/2015
 18. Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 cụ thể như sau: I. Số lượng viên chức cần tuyển: ...
  location
  Date
  12/01/2015
 19. [slideshare id=42497806&doc=462-141208201334-conversion-gate02&type=d] ...
  location
  Date
  03/12/2014
 20. Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư ...
  location
  Date
  22/11/2014
5 / 6123456