Đồng Tháp

 1. Căn cứ Quyết định số 674/QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thí điểm thi tuyển vị trí lãnh đạo, quản lý ...
  location
  Date
  14/09/2014
 2. Thực hiện Kế hoạch số: 947/KH-SGTVT ngày 29/7/2014 của Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp Thi tuyển chức danh Trưởng, Phó phòng chuyên môn cấp ...
  location
  Date
  10/09/2014
 3. [slideshare id=38854444&doc=1221-140908233507-phpapp01&type=d] [slideshare id=38854464&doc=1220-140908233637-phpapp02&type=d] ...
  location
  Date
  09/09/2014
 4. [slideshare id=38814379&doc=tbtuyencongchucxa-phuong-14-140908034223-phpapp01&type=d] [slideshare id=38817918&doc=70khub7-8-14-140908053810-phpapp02&type=d] **Tệp ...
  location
  Date
  08/09/2014
 5. [slideshare id=38786487&doc=102-kh-ubqzbxdenthh-140906224457-phpapp01&type=d] **Website: http://thapmuoi.dongthap.gov.vn ...
  location
  Date
  07/09/2014
 6. [slideshare id=38358155&doc=thongbaothituyenchucdanhquanly-140826025706-phpapp02&type=d] **Tệp đính kèm: – Mẫu đơn đăng ký dự thi – Mẫu giấy g ...
  location
  Date
  26/08/2014
 7. Ngày 12 tháng 8 năm 2014 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 52/KH-STNMT về thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thô ...
  location
  Date
  14/08/2014
 8. Thực hiện Kế hoạch số: 947/KH-SGTVT ngày 29/7/2014 của Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp Thi tuyển chức danh Trưởng, Phó phòng chuyên môn cấp ...
  location
  Date
  11/08/2014
 9. Thực hiện Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Đề án thí điểm thi tuyển vị trí ...
  location
  Date
  01/08/2014
 10. Căn cứ Luật viên chức đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010 ...
  location
  Date
  12/06/2014
 11. Sở Nội vụ tuyển dụng công chức năm 2012 Ngày 28/01/2012, Sở Nội vụ ban hành công văn 96/SNV-TCCC về việc tuyển dụng công chức Trên cơ sở danh ...
  location
  Date
  20/02/2013
5 / 512345