Đồng Tháp

 1. [slideshare id=43420838&doc=193kh-ub2014tdxchsaqrk1-150112043252-conversion-gate02&type=d] ...
  location
  Date
  12/01/2015
 2. Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 cụ thể như sau: I. Số lượng viên chức cần tuyển: ...
  location
  Date
  12/01/2015
 3. [slideshare id=42497806&doc=462-141208201334-conversion-gate02&type=d] ...
  location
  Date
  03/12/2014
 4. Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư ...
  location
  Date
  22/11/2014
 5. [slideshare id=41080217&doc=451-141103195859-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  04/11/2014
 6. Sở GD&ĐT Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức vào ngạch giáo viên năng khiếu và nhân viên thư viện năm học 2014 – 2015. Chỉ tiêu c ...
  location
  Date
  13/10/2014
 7. Căn cứ Quyết định số 674/QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thí điểm thi tuyển vị trí lãnh đạo, quản lý ...
  location
  Date
  14/09/2014
 8. Thực hiện Kế hoạch số: 947/KH-SGTVT ngày 29/7/2014 của Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp Thi tuyển chức danh Trưởng, Phó phòng chuyên môn cấp ...
  location
  Date
  10/09/2014
 9. [slideshare id=38854444&doc=1221-140908233507-phpapp01&type=d] [slideshare id=38854464&doc=1220-140908233637-phpapp02&type=d] ...
  location
  Date
  09/09/2014
 10. [slideshare id=38814379&doc=tbtuyencongchucxa-phuong-14-140908034223-phpapp01&type=d] [slideshare id=38817918&doc=70khub7-8-14-140908053810-phpapp02&type=d] **Tệp ...
  location
  Date
  08/09/2014
 11. [slideshare id=38786487&doc=102-kh-ubqzbxdenthh-140906224457-phpapp01&type=d] **Website: http://thapmuoi.dongthap.gov.vn ...
  location
  Date
  07/09/2014
 12. [slideshare id=38358155&doc=thongbaothituyenchucdanhquanly-140826025706-phpapp02&type=d] **Tệp đính kèm: – Mẫu đơn đăng ký dự thi – Mẫu giấy g ...
  location
  Date
  26/08/2014
 13. Ngày 12 tháng 8 năm 2014 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 52/KH-STNMT về thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thô ...
  location
  Date
  14/08/2014
 14. Thực hiện Kế hoạch số: 947/KH-SGTVT ngày 29/7/2014 của Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp Thi tuyển chức danh Trưởng, Phó phòng chuyên môn cấp ...
  location
  Date
  11/08/2014
 15. Thực hiện Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Đề án thí điểm thi tuyển vị trí ...
  location
  Date
  01/08/2014
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Căn cứ Luật viên chức đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010 ...
  location
  Date
  12/06/2014
 18. Sở Nội vụ tuyển dụng công chức năm 2012 Ngày 28/01/2012, Sở Nội vụ ban hành công văn 96/SNV-TCCC về việc tuyển dụng công chức Trên cơ sở danh ...
  location
  Date
  20/02/2013
5 / 512345