Đồng Tháp

 1. Căn cứ Luật viên chức đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010 ...
  location
  Date
  12/06/2014
 2. Sở Nội vụ tuyển dụng công chức năm 2012 Ngày 28/01/2012, Sở Nội vụ ban hành công văn 96/SNV-TCCC về việc tuyển dụng công chức Trên cơ sở danh ...
  location
  Date
  20/02/2013
5 / 512345