Trang chủ

Hà Tĩnh

 1. UBND huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên (đợt 02) năm 2019 ...
  location
  Date
  12/04/2019
 2. Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh tuyến dụng viên chức đợt I năm 2019 ...
  location
  Date
  22/03/2019
 3. Bệnh viện đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh tuyến dụng viên chức đợt I năm 2019 ...
  location
  Date
  20/03/2019
 4. Trung tâm kiểm soát bênh tật tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt I năm 2019 ...
  location
  Date
  20/03/2019
 5. Bệnh viên đa khoa huyện Hương Khê, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt I năm 2019 ...
  location
  Date
  16/03/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2019
 7. Bệnh viện đa khoa huyện Can Lộc, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019 ...
  location
  Date
  14/03/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 Bác sĩ đa khoa (hạng III) ...
  location
  Date
  14/03/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/03/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/03/2019
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh thông báo điều chỉnh thời gian, địa điểm thu hồ sơ tuyển dụng giáo viên bậc học mầm non, VH tiểu học ...
  location
  Date
  11/03/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2019
 14. Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  09/03/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2019
 16. Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  06/03/2019
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/03/2019
 19. Thực hiện Công văn số 4355/UBND-NC1 ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyển dụng giáo viên bậc học mầm non, tiểu học năm 2018; Kế h ...
  location
  Date
  28/02/2019
 20. Nguồn tin: vieclamhatinh.vn ...
  location
  Date
  20/02/2019
 21. Nguồn tin: Báo Hà Tĩnh ...
  location
  Date
  14/02/2019
 22. UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2018 ...
  location
  Date
  02/01/2019
1 / 812345678