Hà Tĩnh Jobs RSS Feed Thông báo tuyển dụng theo Tỉnh/Thành “Hà Tĩnh”

 1. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Thực hiện Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch t ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  04/12/2013
 2. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Uỷ ban nhân dân huyện Lộc Hà vừa có Thông báo số 157/TB-UBND ngày 13/11/2013 về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2013. Theo đó, sẽ co ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  29/11/2013
 3. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  19/11/2013
 4. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: tx. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Việt Nam
  Date
  13/09/2013