Trang chủ

Hà Tĩnh

 1. Trường Đại học Hà Tĩnh tuyển dụng giảng viên năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  12/12/2019
 2. Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức Y tế đợt 2 năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2019
 3. Số lượng tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2019
 4. UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  25/10/2019
 5. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  22/10/2019
 6. Số lượng tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2019
 7. Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/10/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2019
 13. Số lượng tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2019
 14. Số lượng tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2019
 15. Chỉ tiểu tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2019
 17. UBND huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng nhân viên hỗ trợ, phục vụ tại các trường mầm non ...
  location
  Date
  23/09/2019
 18. Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2019 ...
  location
  Date
  18/09/2019
 19. Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/09/2019
 20. Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 ...
  location
  Date
  12/09/2019