Tin nổi bật

Hà Tĩnh

 1. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng 2 chỉ tiêu lao động bổ sung cho các đơn vị cấp huyện ...
  location
  Date
  29/11/2017
 2. UBND huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/11/2017
 3. UBND huyện Cẩm Xuyên bổ sung ngành và thời gian tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp năm 2017. ...
  location
  Date
  31/10/2017
 4. Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên cần tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp năm 2017 ...
  location
  Date
  12/10/2017
 5. Ban Quản lý dự án tưới tiêu Bắc Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng ...
  location
  Date
  11/10/2017
 6. Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên thông báo tuyển dụng viên chức y tế đợt 2 năm 2017. ...
  location
  Date
  03/10/2017
 7. Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2017 ...
  location
  Date
  29/08/2017
 8. Báo Hà Tĩnh cần tuyển một nam kỹ thuật viên công nghệ thông tin như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 10. Ban điều phối dự án SRDP-IWMC Hà Tĩnh tuyển dụng ...
  location
  Date
  21/08/2017
 11. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức y tế năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  09/08/2017
 12. Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng bác sỹ đào tạo hệ chính quy dài hạn như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2017
 13. Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà tuyển 12 chỉ tiêu bác sỹ đa khoa chính quy dài hạn như sau: ...
  location
  Date
  10/07/2017
 14. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2017
 15. Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  05/07/2017
 16. Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng 04 bác sỹ đào tạo hệ chính quy dài hạn bổ sung năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  05/07/2017
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 bác sĩ ...
  location
  Date
  03/07/2017
 18. Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức y tế năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2017
 19. Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức y tế năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  30/06/2017
 20. Bệnh viện đa khoa huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức y tế năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2017
 21. Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức Y tế năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  28/06/2017
 22. Bệnh viện Đa khoa TP.Hà Tĩnh tuyển dụng bác sĩ năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  24/06/2017
 23. Bệnh viện đa khoa huyện Can Lộc, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức y tế năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2017
 24. Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng 07 Bác sĩ đa khoa, đào tạo hệ chính quy dài hạn để bổ sung cho các khoa, phòng trực thuộc ...
  location
  Date
  22/06/2017
 25. Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  22/06/2017
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 Bác sĩ hệ đào tạo chính quy dài hạn ...
  location
  Date
  22/06/2017
 27. Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức Y tế năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  20/06/2017
 28. Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng bác sỹ đào tạo hệ chính quy dài hạn như sau: ...
  location
  Date
  20/06/2017
 29. Bệnh viện đa khoa Kỳ Anh thông báo tuyển dụng 11 bác sỹ đào tạo hệ chính quy dài hạn để bổ sung cho các khoa, phòng trực thuộc bệnh viện ...
  location
  Date
  20/06/2017
 30. Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức Y tế năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  20/06/2017
1 / 41234