Trang chủ

Hà Tĩnh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/01/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 3. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt II năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  25/12/2019
 4. Trường Đại học Hà Tĩnh tuyển dụng giảng viên năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  12/12/2019
 5. Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức Y tế đợt 2 năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2019
 6. Số lượng tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2019
 7. UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  25/10/2019
 8. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  22/10/2019
 9. Số lượng tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2019
 10. Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/10/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2019
 16. Số lượng tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2019
 17. Số lượng tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2019
 18. Chỉ tiểu tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2019
 20. UBND huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng nhân viên hỗ trợ, phục vụ tại các trường mầm non ...
  location
  Date
  23/09/2019