Hà Tĩnh Jobs RSS Feed Thông báo tuyển dụng theo Tỉnh/Thành “Hà Tĩnh”

 1. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  12/12/2014
 2. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Thông báo v/v thay đổi thời gian và địa điểm thu hồ sơ tuyển dụng công chức cấp xã theo chính sách thu hút và xét tuyển năm 2014: ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  18/11/2014
 3. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  **Tệp đính kèm: Chi tiết ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  20/10/2014
 4. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Chương trình “Giám phát khí thải nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Liên hệ để biết chi tiết
  Date
  01/10/2014
 5. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  17/09/2014
 6. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014, gồm các vị trí sau: -         01 Cao đẳng ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  10/08/2014
 7. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định tạm thời về chính sách khuyến khích đào tạo, bồi ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  22/07/2014
 8. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Thực hiện Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định tạm thời về chính sách khuyển khích đào tạo, bồi ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: tp. Hà Tĩnh Hà Tĩnh, Việt Nam
  Date
  08/07/2014
 9. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà – Hà Tĩnh cần tuyển dụng 09 công chức cấp xã. 1. Cơ cấu chức danh cụ thể như sau: - Công chức Văn phòng ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  20/06/2014
 10. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Thông báo số 193/TB-UBND ngày 30/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát tri ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  14/06/2014
 11. Hợp đồng ngắn hạn
  Hợp đồng ngắn hạn
  Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng cán bộ, giáo viên năm 2014 gồm: Giáo viên dạy nghề:1 – Công nghệ Hàn – ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Liên hệ để biết chi tiết
  Date
  28/05/2014
 12. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Thực hiện Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch t ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  04/12/2013
 13. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Uỷ ban nhân dân huyện Lộc Hà vừa có Thông báo số 157/TB-UBND ngày 13/11/2013 về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2013. Theo đó, sẽ co ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  29/11/2013
 14. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  19/11/2013
 15. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: tx. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Việt Nam
  Date
  13/09/2013