Hà Tĩnh Jobs RSS Feed Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

 1. Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt chỉ tiêu xét tuyển viên chức các trường ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  25/02/2015
 2. ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  22/01/2015
 3. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/ ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  01/01/2015
 4. ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  25/12/2014
 5. ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  12/12/2014
 6. Thông báo v/v thay đổi thời gian và địa điểm thu hồ sơ tuyển dụng công chức cấp xã theo chính sách thu hút và xét tuyển năm 2014: ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  18/11/2014
 7. **Tệp đính kèm: Chi tiết ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  20/10/2014
 8. Chương trình “Giám phát khí thải nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Liên hệ để biết chi tiết
  Date
  01/10/2014
 9. ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  17/09/2014
 10. Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014, gồm các vị trí sau: -         01 Cao đẳng ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  10/08/2014
 11. Căn cứ Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định tạm thời về chính sách khuyến khích đào tạo, bồi ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  22/07/2014
 12. Thực hiện Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định tạm thời về chính sách khuyển khích đào tạo, bồi ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: tp. Hà Tĩnh Hà Tĩnh, Việt Nam
  Date
  08/07/2014
 13. Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà – Hà Tĩnh cần tuyển dụng 09 công chức cấp xã. 1. Cơ cấu chức danh cụ thể như sau: - Công chức Văn phòng ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  20/06/2014
 14. Thông báo số 193/TB-UBND ngày 30/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát tri ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  14/06/2014
 15. Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng cán bộ, giáo viên năm 2014 gồm: Giáo viên dạy nghề:1 – Công nghệ Hàn – ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Liên hệ để biết chi tiết
  Date
  28/05/2014
 16. Thực hiện Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch t ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  04/12/2013
 17. Uỷ ban nhân dân huyện Lộc Hà vừa có Thông báo số 157/TB-UBND ngày 13/11/2013 về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2013. Theo đó, sẽ co ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  29/11/2013
 18. ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  19/11/2013
 19. ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: tx. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Việt Nam
  Date
  13/09/2013