Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

 1. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  05/11/2015
 2. Ngày 27/7/2015, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Tĩnh đã ban hành Văn bản số 1268/TB-SGDĐT thông báo về Kế hoach thi tuyển cán bộ quản lý (CBQL ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  02/11/2015
 3. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  12/10/2015
 4. Thực hiện Công văn số 1247/UBND-VX1 ngày 27/3/2015 của UBND tỉnh về việc xét tuyển viên chức ngành Y tế 2015, thời gian qua, Sở Y tế Hà Tĩnh đã ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  05/10/2015
 5. Căn cứ chỉ tiêu tuyển chọn cán bộ năm 2015 được Bộ Công an ấn định, Công an Hà Tĩnh cần tuyển: – 2 chỉ tiêu đại học y khoa (ngành đ ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  22/09/2015
 6. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng công chức, cụ thể như sau: – Nhu cầu tuyển dụng: 10 công chức nghiệp vụ kiểm ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  16/09/2015
 7. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  11/09/2015
 8. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  30/07/2015
 9. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  03/06/2015
 10. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  18/05/2015
 11. UBND huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng những người đủ điều kiện tham gia sát hạch tuyển dụng giáo viên, hợp đồng lao động giáo ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  13/03/2015
 12. Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt chỉ tiêu xét tuyển viên chức các trường ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  25/02/2015
 13. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  22/01/2015
 14. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/ ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  01/01/2015
 15. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  25/12/2014
 16. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  12/12/2014
 17. Thông báo v/v thay đổi thời gian và địa điểm thu hồ sơ tuyển dụng công chức cấp xã theo chính sách thu hút và xét tuyển năm 2014: ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  18/11/2014
 18. **Tệp đính kèm: Chi tiết ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  20/10/2014
 19. Chương trình “Giám phát khí thải nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  01/10/2014
 20. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  17/09/2014
 21. Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014, gồm các vị trí sau: –         01 Cao đ ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  10/08/2014
 22. Căn cứ Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định tạm thời về chính sách khuyến khích đào tạo, bồi ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  22/07/2014
 23. Thực hiện Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định tạm thời về chính sách khuyển khích đào tạo, bồi ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  08/07/2014
 24. Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà – Hà Tĩnh cần tuyển dụng 09 công chức cấp xã. 1. Cơ cấu chức danh cụ thể như sau: – Công chức Văn phò ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  20/06/2014
 25. Thông báo số 193/TB-UBND ngày 30/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát tri ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  14/06/2014
 26. Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng cán bộ, giáo viên năm 2014 gồm: Giáo viên dạy nghề:1 – Công nghệ Hàn – ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  28/05/2014