Trang chủ

Hà Tĩnh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu Giáo viên văn hóa tiểu học ...
  location
  Date
  18/10/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2018
 5. Chỉ tiêu xét tuyển: 40 giáo viên ...
  location
  Date
  17/09/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 giáo viên ...
  location
  Date
  11/09/2018
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 người ...
  location
  Date
  02/06/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/03/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 người ...
  location
  Date
  12/03/2018
 17. Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà cần tuyển dung 02 công chức cấp xã. ...
  location
  Date
  27/02/2018
 18. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng 2 chỉ tiêu lao động bổ sung cho các đơn vị cấp huyện ...
  location
  Date
  29/11/2017
 19. UBND huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/11/2017
 20. UBND huyện Cẩm Xuyên bổ sung ngành và thời gian tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp năm 2017. ...
  location
  Date
  31/10/2017
1 / 6123456