Tỉnh/Thành: Hà Tĩnh

 1. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  30/07/2015
 2. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  03/06/2015
 3. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  18/05/2015
 4. UBND huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng những người đủ điều kiện tham gia sát hạch tuyển dụng giáo viên, hợp đồng lao động giáo ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  13/03/2015
 5. Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt chỉ tiêu xét tuyển viên chức các trường ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  25/02/2015
 6. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  22/01/2015
 7. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/ ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  01/01/2015
 8. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  25/12/2014
 9. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  12/12/2014
 10. Thông báo v/v thay đổi thời gian và địa điểm thu hồ sơ tuyển dụng công chức cấp xã theo chính sách thu hút và xét tuyển năm 2014: ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  18/11/2014
 11. **Tệp đính kèm: Chi tiết ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  20/10/2014
 12. Chương trình “Giám phát khí thải nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  01/10/2014
 13. ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  17/09/2014
 14. Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014, gồm các vị trí sau: –         01 Cao đ ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  10/08/2014
 15. Căn cứ Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định tạm thời về chính sách khuyến khích đào tạo, bồi ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  22/07/2014
 16. Thực hiện Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định tạm thời về chính sách khuyển khích đào tạo, bồi ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  08/07/2014
 17. Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà – Hà Tĩnh cần tuyển dụng 09 công chức cấp xã. 1. Cơ cấu chức danh cụ thể như sau: – Công chức Văn phò ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  20/06/2014
 18. Thông báo số 193/TB-UBND ngày 30/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát tri ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  14/06/2014
 19. Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng cán bộ, giáo viên năm 2014 gồm: Giáo viên dạy nghề:1 – Công nghệ Hàn – ...
  location
  Tỉnh/Thành:
  Date
  28/05/2014