Hà Tĩnh Jobs RSS Feed Thông báo tuyển dụng theo Tỉnh/Thành “Hà Tĩnh”

 1. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Căn cứ Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định tạm thời về chính sách khuyến khích đào tạo, bồi ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  22/07/2014
 2. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Thực hiện Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định tạm thời về chính sách khuyển khích đào tạo, bồi ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: tp. Hà Tĩnh Hà Tĩnh, Việt Nam
  Date
  08/07/2014
 3. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà – Hà Tĩnh cần tuyển dụng 09 công chức cấp xã. 1. Cơ cấu chức danh cụ thể như sau: - Công chức Văn phòng ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  20/06/2014
 4. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Thông báo số 193/TB-UBND ngày 30/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát tri ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  14/06/2014
 5. Hợp đồng ngắn hạn
  Hợp đồng ngắn hạn
  Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng cán bộ, giáo viên năm 2014 gồm: Giáo viên dạy nghề:1 – Công nghệ Hàn – ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Liên hệ để biết chi tiết
  Date
  28/05/2014
 6. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Thực hiện Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch t ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  04/12/2013
 7. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  Uỷ ban nhân dân huyện Lộc Hà vừa có Thông báo số 157/TB-UBND ngày 13/11/2013 về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2013. Theo đó, sẽ co ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  29/11/2013
 8. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh Việt Nam
  Date
  19/11/2013
 9. Hợp đồng dài hạn
  Hợp đồng dài hạn
  ...
  location
  Tỉnh/Thành phố: tx. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Việt Nam
  Date
  13/09/2013