Hà Tĩnh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2020
 2. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/11/2020
 3. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2020
 5. UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức y tế năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2020
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2020
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2020
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2020
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 108 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2020
 15. Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu. 2. Hình thức tuyển ...
  location
  Date
  19/10/2020
 16. Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa - Sở Y tế Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/10/2020
 17. Trung tâm kiểm soát bệnh tật - Sở Y tế Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/10/2020
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 256 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2020
 19. UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/10/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 102 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2020
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2020
 23. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2020 ...
  location
  Date
  02/10/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/10/2020
 25. Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  30/09/2020
 26. Số lượng tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2020
 28. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/09/2020
 29. UBND Tx. Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  17/09/2020
 30. Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/09/2020