Hà Tĩnh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 770 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2021
 9. Trường Đại học Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên hợp đồng ...
  location
  Date
  30/07/2021
 10. Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2021
 11. Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/07/2021
 13. Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/07/2021
 14. Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng bác sỹ đa khoa năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/07/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2021
 16. Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2021
 18. Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/07/2021
 19. Báo Hà Tĩnh gia hạn thời gian tuyển phóng viên thử việc năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2021
 20. Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/06/2021
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/06/2021
 22. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2021
 23. Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2021
 24. Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/06/2021
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2021
 26. UBND huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/06/2021
 27. UBND huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2021
 28.  Trung tâm Hỗ trợ nông dân - Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/05/2021
 29. Báo Hà Tĩnh tuyển phóng viên thử việc như sau: ...
  location
  Date
  06/05/2021
 30. TT Công tác xã hội, Quỹ bảo trợ trẻ em, Tư vấn, GDNN, PHCN cho người khuyết tật tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau; ...
  location
  Date
  27/04/2021