Hà Tĩnh

 1. UBND huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/06/2021
 2. UBND huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2021
 3.  Trung tâm Hỗ trợ nông dân - Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  19/05/2021
 4. Báo Hà Tĩnh tuyển phóng viên thử việc như sau: ...
  location
  Date
  06/05/2021
 5. TT Công tác xã hội, Quỹ bảo trợ trẻ em, Tư vấn, GDNN, PHCN cho người khuyết tật tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau; ...
  location
  Date
  27/04/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2021
 7. Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân vừa thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Y tế huyện. ...
  location
  Date
  16/03/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/03/2021
 9. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/03/2021
 10. Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/01/2021
 11. Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/01/2021
 12. UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/01/2021
 13. UBND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2021
 14. UBND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2021
 16. Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2021
 17. UBND huyện Hương Khê, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2021
 18. Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2021
 19. Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2020
 21. Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/12/2020
 22. UBND huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2020
 23. Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức y tế năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2020
 24. BTC Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công, viên chức làm việc tại các cơ quan Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và khối Nhà nước năm ...
  location
  Date
  12/12/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2020
 26. Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2020
 27. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/12/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/12/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2020
 30. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/11/2020