Hà Tĩnh

 1. UBND huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2020
 2. Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/09/2020
 3. Số lượng, cơ cấu vị trí việc làm: gồm 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2020
 4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh tuyển dụng bác sĩ năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/08/2020
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2020
 6. UBND TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh thu hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2020
 7. Số lượng tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/07/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/07/2020
 9. Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức y tế đợt I năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2020
 10. Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức đợt I năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/07/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/06/2020
 12. Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh tuyển dụng bác sĩ năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2020
 13. Nhu cầu cần tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2020
 15. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 16. Số lượng viên chức cần tuyển: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/06/2020
 17. UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/06/2020
 18. UBND huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/06/2020
 19. UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/06/2020
 20. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 21. Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, như sau ...
  location
  Date
  29/05/2020
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 người ...
  location
  Date
  28/05/2020
 23. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  27/05/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/05/2020
 25. Trường Đại học Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên hợp đồng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2020
 27. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2020
 28. Ban QLDA - ĐTXD khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh Tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/05/2020
 29. Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh tuyển dụng bác sĩ năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  06/05/2020
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 191 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2020