Hà Tĩnh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/03/2021
 2. Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân vừa thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Y tế huyện. ...
  location
  Date
  16/03/2021
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/03/2021
 4. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/03/2021
 5. Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/01/2021
 6. Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/01/2021
 7. UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  14/01/2021
 8. UBND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2021
 9. UBND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2021
 11. Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2021
 12. UBND huyện Hương Khê, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  08/01/2021
 13. Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/01/2021
 14. Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2021
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2020
 16. Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/12/2020
 17. UBND huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2020
 18. Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức y tế năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2020
 19. BTC Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công, viên chức làm việc tại các cơ quan Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và khối Nhà nước năm ...
  location
  Date
  12/12/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/12/2020
 21. Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2020
 22. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/12/2020
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/12/2020
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2020
 25. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  24/11/2020
 26. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/11/2020
 28. UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức y tế năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2020
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2020