Hà Tĩnh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2022
 4. UBND huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  23/08/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/08/2022
 7. UBND Thành phố Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức Y tế năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  09/08/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/07/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2022
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/07/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/07/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/07/2022
 15. Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2022 ...
  location
  Date
  05/07/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2022
 20. Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2022 ...
  location
  Date
  02/06/2022
 21. UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 170 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2022
 23. Văn phòng Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2022, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 228 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2022
 25. Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2022, như sau ...
  location
  Date
  12/04/2022
 26. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2022, như sau ...
  location
  Date
  16/03/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/02/2022
 28. Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/01/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/12/2021