Hà Tĩnh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 110 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2021
 3. Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/08/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2021
 5. BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  27/08/2021
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2021
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2021
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/08/2021
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2021
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2021
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/08/2021
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2021
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 770 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2021
 14. Trường Đại học Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên hợp đồng ...
  location
  Date
  30/07/2021
 15. Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  23/07/2021
 16. Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2021
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/07/2021
 18. Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  16/07/2021
 19. Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng bác sỹ đa khoa năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  15/07/2021
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2021
 21. Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2021
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/07/2021
 23. Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  02/07/2021
 24. Báo Hà Tĩnh gia hạn thời gian tuyển phóng viên thử việc năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2021
 25. Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  30/06/2021
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/06/2021
 27. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2021
 28. Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2021
 29. Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  25/06/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2021