Trang chủ

Quảng Ngãi

 1. UBND tỉnh Quảng Ngãi bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên năm 2019 ...
  location
  Date
  18/06/2019
 2. Tỉnh uỷ Quảng Ngãi điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  17/06/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 giáo viên ...
  location
  Date
  08/06/2019
 4. UBND thành phố Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên năm 2019 ...
  location
  Date
  03/06/2019
 5. UBND huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên năm 2019 ...
  location
  Date
  30/05/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/05/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên của tỉnh Quảng Ngãi năm 2019, là 845 giáo viên ...
  location
  Date
  24/05/2019
 9. VKSND tỉnh Quảng Ngãi bổ sung thông tin tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 12. UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng 110 chỉ tiêu công chức xã, phường, thị trấn năm 2018 ...
  location
  Date
  27/04/2018
 13. ***Phụ lục bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2017 – Đợt 2 (Bấm vào hình để xem cỡ lớn): ...
  location
  Date
  03/01/2018
 14. UBND huyện Nghĩa Hành, Quãng Ngãi tuyển dụng công chức (đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2017
 15. Tổng nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 (đợt 2) là 93 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/12/2017
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2017
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 công chức nghiệp vụ kiểm sát ...
  location
  Date
  19/10/2017
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1.658 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 21. Sở GDĐT Quảng Ngãi tuyển dụng 5 giáo viên năm 2017 theo chính sách thu hút về giảng dạy tại trường THPT chuyên Lê Khiết như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2017
1 / 3123