Trang chủ

Quảng Ngãi

 1. VKSND tỉnh Quảng Ngãi bổ sung thông tin tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 4. UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng 110 chỉ tiêu công chức xã, phường, thị trấn năm 2018 ...
  location
  Date
  27/04/2018
 5. ***Phụ lục bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2017 – Đợt 2 (Bấm vào hình để xem cỡ lớn): ...
  location
  Date
  03/01/2018
 6. UBND huyện Nghĩa Hành, Quãng Ngãi tuyển dụng công chức (đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2017
 7. Tổng nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 (đợt 2) là 93 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/12/2017
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2017
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 công chức nghiệp vụ kiểm sát ...
  location
  Date
  19/10/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1.658 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2017
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 13. Sở GDĐT Quảng Ngãi tuyển dụng 5 giáo viên năm 2017 theo chính sách thu hút về giảng dạy tại trường THPT chuyên Lê Khiết như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2017
 14. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có thông báo tuyển dụng 01 công chức theo chính sách thu hút năm 2017. ...
  location
  Date
  28/06/2017
 15. Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi tuyển dụng giảng viên theo chính sách thu hút năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  19/05/2017
 16. Thanh Tra tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức 2017​ như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2017
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2017
 19. Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức 2017​ như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2017
 20. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi tuyển dụng công chức 2017​ như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2017
 21. Sở Giao thông vận tải thông báo thi tuyển công chức làm việc tại Sở Giao thông vận tải năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2017
 22. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức 2017​ như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2017
1 / 3123