Quảng Ngãi

 1. Trường ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi tuyển dụng giảng viên theo chính sách thu hút năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  19/05/2017
 2. Thanh Tra tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức 2017​ như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2017
 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2017
 4. Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức 2017​ như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2017
 5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi tuyển dụng công chức 2017​ như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2017
 6. Sở Giao thông vận tải thông báo thi tuyển công chức làm việc tại Sở Giao thông vận tải năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2017
 7. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức 2017​ như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2017
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/05/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 107 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2017
 10. Sở Y tế thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi ...
  location
  Date
  11/05/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 107 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/05/2017
4 / 41234