Quảng Ngãi

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 103 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2022
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 163 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/09/2022
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2022
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 113 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2022
 9. UBND huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên làm việc tại các trường học năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  26/07/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2022
 12. UBND huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên làm việc tại cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học công lập năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  25/07/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/07/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 103 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/07/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/07/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 163 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/07/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/07/2022
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1053 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2022
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2022
 23. Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2022 ...
  location
  Date
  12/05/2022
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 217 chỉ tiêu ...
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2022
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/02/2022
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/01/2022
 28. UBND huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2021
 29. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng lao động năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  26/10/2021
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
3 / 41234