Quảng Ngãi

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 124 chỉ tiêu ...
 3. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 9. Tổng số chỉ tiêu tuyển dung 88 người. ...
  location
  Date
  03/09/2019
 10. UBND tỉnh Quảng Ngãi bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên năm 2019 ...
  location
  Date
  18/06/2019
 11. Tỉnh uỷ Quảng Ngãi điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  17/06/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 giáo viên ...
  location
  Date
  08/06/2019
 13. UBND thành phố Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên năm 2019 ...
  location
  Date
  03/06/2019
 14. UBND huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên năm 2019 ...
  location
  Date
  30/05/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/05/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên của tỉnh Quảng Ngãi năm 2019, là 845 giáo viên ...
  location
  Date
  24/05/2019
 18. VKSND tỉnh Quảng Ngãi bổ sung thông tin tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 21. UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng 110 chỉ tiêu công chức xã, phường, thị trấn năm 2018 ...
  location
  Date
  27/04/2018
 22. ***Phụ lục bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2017 – Đợt 2 (Bấm vào hình để xem cỡ lớn): ...
  location
  Date
  03/01/2018
 23. UBND huyện Nghĩa Hành, Quãng Ngãi tuyển dụng công chức (đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2017
 24. Tổng nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 (đợt 2) là 93 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/12/2017
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2017
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 công chức nghiệp vụ kiểm sát ...
  location
  Date
  19/10/2017
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1.658 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2017
 28. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 29. Sở GDĐT Quảng Ngãi tuyển dụng 5 giáo viên năm 2017 theo chính sách thu hút về giảng dạy tại trường THPT chuyên Lê Khiết như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2017
 30. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có thông báo tuyển dụng 01 công chức theo chính sách thu hút năm 2017. ...
  location
  Date
  28/06/2017
3 / 41234