Trang chủ

Sơn La

 1. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/08/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 144 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 136 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/07/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/07/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/07/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 128 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/07/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 212 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/07/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/07/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2019
 14. UBND huyện Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự năm 2019 ...
  location
  Date
  06/06/2019
 15. UBND Huyện Mai Sơn, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 ...
  location
  Date
  13/03/2019
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Nguồn tin: baosonla.org.vn ...
  location
  Date
  02/02/2019
 18. Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  16/01/2019
 19. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  05/12/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2018
 21. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2018
1 / 512345