Trang chủ

Sơn La

 1. UBND huyện Bắc Yên, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  06/11/2019
 2. Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  17/10/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2019
 6. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/08/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 144 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 136 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/07/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/07/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/07/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 128 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/07/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 212 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/07/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/07/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2019
 19. UBND huyện Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự năm 2019 ...
  location
  Date
  06/06/2019
 20. UBND Huyện Mai Sơn, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 ...
  location
  Date
  13/03/2019
1 / 512345