Trang chủ

Sơn La

 1. UBND Huyện Mai Sơn, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 ...
  location
  Date
  13/03/2019
 2. Nguồn tin: baosonla.org.vn ...
  location
  Date
  02/02/2019
 3. Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  16/01/2019
 4. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  05/12/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2018
 6. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 8. Trường THPT chuyên Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2018
 9. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La thông báo tuyển dụng chức danh Hiệu trưởng các đơn vị trường học như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/05/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. UBND huyện Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng ...
  location
  Date
  29/03/2018
 13. UBND huyện Mai Sơn, Sơn La điều chỉnh biên chế tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 ...
  location
  Date
  05/02/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2017
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát cho các đơn vị cấp huyện ...
  location
  Date
  14/11/2017
 16. UBND huyện Mai Sơn, Sơn La tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  31/10/2017
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2017
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2017
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2017
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 22. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La tuyển dụng chức danh Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội như sau: ...
  location
  Date
  25/09/2017
1 / 512345