Trang chủ

Sơn La

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 2. Trường THPT chuyên Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2018
 3. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La thông báo tuyển dụng chức danh Hiệu trưởng các đơn vị trường học như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/05/2018
 5. UBND huyện Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng ...
  location
  Date
  29/03/2018
 6. UBND huyện Mai Sơn, Sơn La điều chỉnh biên chế tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 ...
  location
  Date
  05/02/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2017
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát cho các đơn vị cấp huyện ...
  location
  Date
  14/11/2017
 9. UBND huyện Mai Sơn, Sơn La tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  31/10/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2017
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2017
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 14. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La tuyển dụng chức danh Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội như sau: ...
  location
  Date
  25/09/2017
 15. UBND huyện Mường La, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2017
 16. Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Sơn La tuyển dụng thông báo về việc thi tuyển chọn chức danh Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sơn La như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2017
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 19. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2017
 20. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2017
1 / 41234