Sơn La

 1. Nguồn tin: baosonla.org.vn ...
  location
  Date
  02/02/2019
 2. Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  16/01/2019
 3. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  05/12/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2018
 5. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 7. Trường THPT chuyên Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/05/2018
 8. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La thông báo tuyển dụng chức danh Hiệu trưởng các đơn vị trường học như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/05/2018
 10. UBND huyện Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng ...
  location
  Date
  29/03/2018
 11. UBND huyện Mai Sơn, Sơn La điều chỉnh biên chế tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 ...
  location
  Date
  05/02/2018
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2017
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát cho các đơn vị cấp huyện ...
  location
  Date
  14/11/2017
 14. UBND huyện Mai Sơn, Sơn La tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  31/10/2017
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2017
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2017
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2017
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 19. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La tuyển dụng chức danh Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội như sau: ...
  location
  Date
  25/09/2017
 20. UBND huyện Mường La, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2017
1 / 41234