Trang chủ

Sơn La

 1. UBND huyện Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng ...
  location
  Date
  29/03/2018
 2. UBND huyện Mai Sơn, Sơn La điều chỉnh biên chế tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 ...
  location
  Date
  05/02/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2017
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát cho các đơn vị cấp huyện ...
  location
  Date
  14/11/2017
 5. UBND huyện Mai Sơn, Sơn La tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  31/10/2017
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2017
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/10/2017
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La tuyển dụng chức danh Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội như sau: ...
  location
  Date
  25/09/2017
 11. UBND huyện Mường La, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2017
 12. Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Sơn La tuyển dụng thông báo về việc thi tuyển chọn chức danh Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sơn La như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 15. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2017
1 / 512345