Sơn La

 1. UBND huyện Mường La, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/09/2017
 2. Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Sơn La tuyển dụng thông báo về việc thi tuyển chọn chức danh Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sơn La như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2017
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 5. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  10/08/2017
 6. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên huyện Vân Hồ, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2017
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/07/2017
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 132 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/05/2017
 11. Tổng số viên chức cần tuyển: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/04/2017
 12. UBND huyện Sông Mã, Sơn La thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/04/2017
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2017
 14. Căn cứ Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 09.01.2017 của Ban Tổ chức tỉnh uỷ hướng dẫn một số nội dung trong công tác tuyển dụng công chức, viê ...
  location
  Date
  25/03/2017
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/03/2017
 16. UBND huyện Vân Hồ, Sơn La thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2016
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2016
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 107 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2016
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/12/2016
 23. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2016
 24. UBND huyện Vân Hồ, Sơn La thông báo tuyển dụng công chức xã dành cho hệ cử tuyển năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  21/12/2016
 25. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/12/2016
 26. UBND huyện Mộc Châu, Sơn La thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2016 (Đối với đối tượng cử tuyển) như sau: ...
  location
  Date
  15/12/2016
 27. UBND huyện Sốp Cộp, Sơn La thông báo việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2016
 28. Viện KSND tỉnh Sơn La thông báo tuyển dụng công chức năm 2016 ...
  location
  Date
  20/09/2016
 29. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung: 13 chỉ tiêu ...
 30. ...
  location
  Date
  18/05/2016
1 / 3123