Sơn La

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2022
 2. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  02/06/2022
 3. Sở Công Thương tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  21/05/2022
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/05/2022
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2022
 6. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2022 ...
  location
  Date
  23/04/2022
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/04/2022
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/04/2022
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2022
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2022
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/04/2022
 12. TT Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở KH&CN tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2022
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2022
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 85 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/03/2022
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2022
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/03/2022
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2022
 18. UBND huyện Sông Mã tỉnh Sơn La tuyển dụng chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự năm 2022 ...
  location
  Date
  10/03/2022
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2022
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/03/2022
 21. Ban Quản lý khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  28/02/2022
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 164 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/02/2022
 23. Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La tuyển viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  25/02/2022
 24. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  25/02/2022
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/02/2022
 26. Chi cục Kiểm lâm - Sở NN&PTNT Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  19/02/2022
 27. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: ...
  location
  Date
  18/02/2022
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2022
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2022
 30. UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2021
2 / 71234567