Sơn La

 1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Sơn La thông báo tuyển dụng công chức loại D và hợp đồng lao động lái xe, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2020
 2. Số lượng tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 4. Số lượng tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2020
 5. UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/12/2019
 7. UBND huyện Bắc Yên, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  06/11/2019
 8. Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  17/10/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/10/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/08/2019
 12. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/08/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 144 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 136 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/07/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/07/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/07/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 128 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/07/2019
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 212 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/07/2019
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 23. Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/07/2019
 24. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2019
 25. UBND huyện Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự năm 2019 ...
  location
  Date
  06/06/2019
 26. UBND Huyện Mai Sơn, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 ...
  location
  Date
  13/03/2019
 27. Nguồn tin: baosonla.org.vn ...
  location
  Date
  02/02/2019
 28. Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  16/01/2019
 29. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  05/12/2018
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2018
4 / 6123456