Sơn La

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/02/2021
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/02/2021
 3. Trường Cao đẳng Y tế Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: ...
  location
  Date
  06/02/2021
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 174 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/01/2021
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2020
 6. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2020
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 143 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/11/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2020
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2020
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2020
 12. Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2020
 14. Số lượng tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2020
 15. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2020
 16. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 17. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2020
 18. Số lượng tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/05/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2020
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2020
 21. Số lượng tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2020
 22. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2020
 23. Số lượng tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2020
 24. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/04/2020
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/04/2020
 26. Trường cao đẳng than - khoáng sản Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2020
 27. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2020
 28. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2020
 29. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2020
 30. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
3 / 6123456