Trang chủ

Thừa Thiên Huế

 1. Số lượng tuyển dụng: 55 người ...
  location
  Date
  10/10/2019
 2. Báo Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  30/09/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2019
 5. Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  09/09/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 8. Số lượng cần tuyển: 68 biên chế ...
  location
  Date
  15/06/2019
 9. Trường Đại học Y Dược Huế thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  05/06/2019
 10. Viện Nghiên cứu phát triển Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức đợt 2 - năm 2019 ...
  location
  Date
  14/05/2019
 11. Thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
 13. Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế thông báo tuyển dụng năm 2019 ...
  location
  Date
  01/04/2019
 14. Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  29/03/2019
 15. Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cơ điện Nông Nghiệp Miền Trung tuyển dụng cán bộ ...
  location
  Date
  11/03/2019
 16. Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-ĐHH ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Đại học Huế về việc Phê duyệt đề án vị trí việc làm Trường Đại học Ng ...
  location
  Date
  26/02/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 219 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/02/2019
 18. Nguồn tin: Báo Thừa Thiên Huế ...
  location
  Date
  19/02/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2019
 20. Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế tuyển dụng viên chức năm học 2018 - 2019 ...
  location
  Date
  07/01/2019
 21. Thành ủy Huế tuyển chọn cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý năm 2018 (đợt 3) ...
  location
  Date
  21/12/2018
1 / 812345678