Trang chủ

Thừa Thiên Huế

 1. Số lượng tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2019
 2. UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Gia Hội ...
  location
  Date
  28/10/2019
 3. Số lượng tuyển dụng: 55 người ...
  location
  Date
  10/10/2019
 4. Báo Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  30/09/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2019
 7. Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  09/09/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 10. Số lượng cần tuyển: 68 biên chế ...
  location
  Date
  15/06/2019
 11. Trường Đại học Y Dược Huế thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  05/06/2019
 12. Viện Nghiên cứu phát triển Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức đợt 2 - năm 2019 ...
  location
  Date
  14/05/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
 14. Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế thông báo tuyển dụng năm 2019 ...
  location
  Date
  01/04/2019
 15. Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  29/03/2019
 16. Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cơ điện Nông Nghiệp Miền Trung tuyển dụng cán bộ ...
  location
  Date
  11/03/2019
 17. Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-ĐHH ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Đại học Huế về việc Phê duyệt đề án vị trí việc làm Trường Đại học Ng ...
  location
  Date
  26/02/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 219 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/02/2019
 19. Nguồn tin: Báo Thừa Thiên Huế ...
  location
  Date
  19/02/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2019
1 / 9123456789