Thừa Thiên Huế

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 219 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/02/2019
 2. Nguồn tin: Báo Thừa Thiên Huế ...
  location
  Date
  19/02/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2019
 4. Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế tuyển dụng viên chức năm học 2018 - 2019 ...
  location
  Date
  07/01/2019
 5. Thành ủy Huế tuyển chọn cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý năm 2018 (đợt 3) ...
  location
  Date
  21/12/2018
 6. UBND Thành phố Thông báo thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, như sau: ...
  location
  Date
  21/12/2018
 7. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải ...
  location
  Date
  11/12/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2018
 9. Bệnh viện Giao thông vận tải Huế tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  05/12/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2018
 11. Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế cần tuyển 15 viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/11/2018
 12. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ...
  location
  Date
  07/11/2018
 13. Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  03/11/2018
 14. Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế ...
  location
  Date
  01/11/2018
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2018 là 26 người ...
  location
  Date
  31/10/2018
 16. Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  31/10/2018
 17. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2018
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức đợt III năm 2018 là 63 người ...
  location
  Date
  22/10/2018
 19. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  10/10/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
1 / 812345678