Trang chủ

Thừa Thiên Huế

 1. Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế thông báo tuyển dụng năm 2019 ...
  location
  Date
  01/04/2019
 2. Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  29/03/2019
 3. Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cơ điện Nông Nghiệp Miền Trung tuyển dụng cán bộ ...
  location
  Date
  11/03/2019
 4. Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-ĐHH ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Đại học Huế về việc Phê duyệt đề án vị trí việc làm Trường Đại học Ng ...
  location
  Date
  26/02/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 219 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/02/2019
 6. Nguồn tin: Báo Thừa Thiên Huế ...
  location
  Date
  19/02/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/01/2019
 8. Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế tuyển dụng viên chức năm học 2018 - 2019 ...
  location
  Date
  07/01/2019
 9. Thành ủy Huế tuyển chọn cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý năm 2018 (đợt 3) ...
  location
  Date
  21/12/2018
 10. UBND Thành phố Thông báo thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, như sau: ...
  location
  Date
  21/12/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải ...
  location
  Date
  11/12/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2018
 14. Bệnh viện Giao thông vận tải Huế tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  05/12/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2018
 16. Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế cần tuyển 15 viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/11/2018
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ...
  location
  Date
  07/11/2018
 19. Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  03/11/2018
 20. Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế ...
  location
  Date
  01/11/2018
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2018 là 26 người ...
  location
  Date
  31/10/2018
 22. Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  31/10/2018
1 / 812345678