Trang chủ

Thừa Thiên Huế

 1. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải ...
  location
  Date
  11/12/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2018
 3. Bệnh viện Giao thông vận tải Huế tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  05/12/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2018
 5. Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế cần tuyển 15 viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/11/2018
 6. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ...
  location
  Date
  07/11/2018
 7. Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  03/11/2018
 8. Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế ...
  location
  Date
  01/11/2018
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2018 là 26 người ...
  location
  Date
  31/10/2018
 10. Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  31/10/2018
 11. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2018
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức đợt III năm 2018 là 63 người ...
  location
  Date
  22/10/2018
 13. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  10/10/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 15. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tuyển dụng chức danh Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ...
  location
  Date
  25/09/2018
 16. Thành ủy Huế thông báo tuyển dụng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của Thành phố năm 2018 ...
  location
  Date
  25/09/2018
 17. Chỉ tiêu cần tuyển cho năm học 2018- 2019 là 150 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2018
 18. Ban Quản lý Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2 tỉnh Thừa Thiên Huế” tuyển dụng ...
  location
  Date
  14/08/2018
 19. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng ...
  location
  Date
  06/08/2018
 20. Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến thương mại năm 2018; Sở Công Thương thông báo chỉ tiêu, điều ...
  location
  Date
  02/08/2018
1 / 71234567