Thừa Thiên Huế

on-thi-cong-chuc-bo-cong-thuong-2018
 1. Cảng vụ Hàng không miền Trung thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 103 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/05/2018
 3. Căn cứ Quyết định số 348/KH-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã nă ...
  location
  Date
  20/05/2018
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 5. Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu tuyển dụng công chức của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch ...
  location
  Date
  21/04/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 viên chức ...
  location
  Date
  23/03/2018
 7. Do nhu cầu hoạt động của đơn vị, trung tâm Công nghệ thông tin Thừa Thiên Huế(HueCIT) cần tuyển một số nhân sự lập trình website và lập trì ...
  location
  Date
  20/03/2018
 8. Ban Quản lý Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2 tỉnh Thừa Thiên Huế” tuyển dụng ...
  location
  Date
  05/03/2018
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 107 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2017
 10. Tổng số chỉ tiêu công chức cần tuyển dụng là: 40 công chức. ...
  location
  Date
  01/12/2017
 11. Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công thị xã Hương Thủy ...
  location
  Date
  25/10/2017
 12. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2017
 13. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Đài, năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2017
 14. Khoa Công tác xã hội thông báo tuyển dụng cán bộ giảng dạy trong năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 16. Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức vào làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2017
 17. Trung tâm Khuyến nông tổ chức tiếp nhận hồ sơ xét tuyển như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2017
 18. Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức vào làm việc tại các Trung tâm Hành chính công cấp huyện như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2017
 19. Ngân hàng nhà nước chi nhánh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2017
 20. Cảng vụ HK miền Trung gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2017 Cảng vụ HK miền Trung gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển v ...
1 / 6123456