Trang chủ

Thừa Thiên Huế

 1. Ban Quản lý Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2 tỉnh Thừa Thiên Huế” tuyển dụng ...
  location
  Date
  14/08/2018
 2. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng ...
  location
  Date
  06/08/2018
 3. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp ...
  location
  Date
  18/07/2018
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức đợt II năm 2018 là 62 người ...
  location
  Date
  16/07/2018
 5. Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức vào làm việc tại Chi cục Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng ...
  location
  Date
  04/07/2018
 6. Thành ủy Huế tuyển dụng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý năm 2018 ...
  location
  Date
  25/06/2018
 7. Cảng vụ Hàng không miền Trung thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 103 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/05/2018
 9. Căn cứ Quyết định số 348/KH-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã nă ...
  location
  Date
  20/05/2018
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 11. Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu tuyển dụng công chức của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch ...
  location
  Date
  21/04/2018
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 viên chức ...
  location
  Date
  23/03/2018
 13. Do nhu cầu hoạt động của đơn vị, trung tâm Công nghệ thông tin Thừa Thiên Huế(HueCIT) cần tuyển một số nhân sự lập trình website và lập trì ...
  location
  Date
  20/03/2018
 14. Ban Quản lý Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2 tỉnh Thừa Thiên Huế” tuyển dụng ...
  location
  Date
  05/03/2018
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 107 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2017
 16. Tổng số chỉ tiêu công chức cần tuyển dụng là: 40 công chức. ...
  location
  Date
  01/12/2017
 17. Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công thị xã Hương Thủy ...
  location
  Date
  25/10/2017
 18. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2017
 19. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Đài, năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2017
 20. Khoa Công tác xã hội thông báo tuyển dụng cán bộ giảng dạy trong năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2017
1 / 6123456