Thừa Thiên Huế

 1. Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cần tuyển 02 (hai) vị trí làm việc tại Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  11/04/2017
 2. Trường ĐH Kinh tế - Đại học Huế tuyển dụng cán bộ hợp đồng giảng dạy năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2017
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu gồm 19 giáo viên, 1 tổng phụ trách đội, 11 nhân viên ...
  location
  Date
  22/03/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2017
 5. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo về việc gia hạn nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  03/03/2017
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/02/2017
 7. Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng kỹ sư lâm nghiệp như sau: ...
  location
  Date
  13/02/2017
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu, gồm: 46 giáo viên THPT và 4 nhân viên ...
  location
  Date
  08/02/2017
 9. Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2016 - 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/02/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/01/2017
7 / 71234567