Thừa Thiên Huế

 1. Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công thị xã Hương Thủy ...
  location
  Date
  25/10/2017
 2. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2017
 3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Đài, năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2017
 4. Khoa Công tác xã hội thông báo tuyển dụng cán bộ giảng dạy trong năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  26/08/2017
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 6. Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức vào làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2017
 7. Trung tâm Khuyến nông tổ chức tiếp nhận hồ sơ xét tuyển như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2017
 8. Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức vào làm việc tại các Trung tâm Hành chính công cấp huyện như sau: ...
  location
  Date
  05/08/2017
 9. Ngân hàng nhà nước chi nhánh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2017
 10. Cảng vụ HK miền Trung gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2017 Cảng vụ HK miền Trung gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển v ...
 11. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng 65 người ...
  location
  Date
  31/07/2017
 12. Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế cần tuyển lao động hợp đồng cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  12/07/2017
 13. Trường Đại học Y Dược Huế tuyển dụng Giảng viên, Kỹ thuật viên, Nghiên cứu viên, Bác sĩ điều trị... ...
  location
  Date
  30/06/2017
 14. Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2017
 15. Trường Cao đẳng Y tế Huế thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2017
 16. Sở Tài Chính thông báo sơ tuyển Công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  13/06/2017
 17. Cảng vụ Hàng không miền Trung tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
 18. Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  12/06/2017
 19. Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  08/06/2017
 20. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 theo chỉ tiêu tuyển dụng công chức do UBND phân bổ như sau: ...
  location
  Date
  06/06/2017
 21. Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2 ...
  location
  Date
  06/06/2017
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 vị trí ...
  location
  Date
  06/06/2017
 23. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 95 người ...
  location
  Date
  02/06/2017
 24. Trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2017
 25. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2017
 26. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thừa Thiên Huế tuyển dụng: ...
  location
  Date
  15/05/2017
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/04/2017
 28. Ban Quản lý Dự án "Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2 (viết tắt BCC) tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo ...
  location
  Date
  24/04/2017
 29. Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2017 ...
  location
  Date
  20/04/2017
 30. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức đợt I năm 2017 là 84 người ...
  location
  Date
  18/04/2017
6 / 71234567