Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức

11/10/2017

Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức như sau:

1. Nhu cầu xét tuyển: 09 chỉ tiêu, trong đó:

– Kỹ sư phụ trách quản lý công trình xây dựng cơ bản: 07 viên chức.

– Kế toán phụ trách thanh quyết toán công trình: 01 viên chức.

– Chuyên viên kỹ thuật quản lý quy hoạch, kiến trúc: 01 viên chức.

2. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

– Thời gian: Từ ngày 6/10/2017 đến hết ngày 3/11/2017 .

– Địa điểm: Văn phòng Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Xuyên Mộc (quốc lộ 55 huyện Xuyên Mộc).

*** Chi tiết thông báo như sau:

1

2 3 4 5

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

7

Nguồn tin: xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn