Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức Tỉnh đoàn

17/05/2019

Ngày16 tháng 5 năm 2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 400/TB-BTCTU về việctuyển dụng công chức Tỉnh đoàn.

Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu, trong đó: 01 vị trí chuyên viên Ban Xây dựng Đoàn, Tỉnh đoàn; 01 vị trí chuyên viên Ban Phong trào, Tỉnh đoàn.

Đối tượng tuyển dụng: Những người đã tốt nghiệp các trường đại học có chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.

Thời gian phát hành hồ sơ: Ngày 13 tháng 5 năm 2019.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 13 tháng 5 năm 2019 đến 16 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 6 năm 2019.

Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Cán bộ (tầng II), Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 7 năm 2019.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: backan.gov.vn